Upplev skärgården

Skärgårdslägerskola betyder havsbris, båtutfärd, luch på stormkök och naturupplevelse under en och samma dag. Från Rosvik lägergård åker vi till Ekenäs nationalpark och deltar på en rundvandring i Ekenäs naturum. Från Rövass lägergård tar vi oss med roddbåt till Älgsjölandets naturskydds- och rekreationsområde. Målet är att eleven utvecklar sin förståelse för Östersjöns särdrag och bekantar sig med kulturen och näringar som är anknytna till skärgården. Vi lär om vatten- och landlevande organismernas anpassning till miljön och hur mänsklig aktivitet påverkar Östersjöns och undervattennaturens tillstånd.

Tidsåtgång: ca 8 timmar. Lägerskoldagen består av ett förmiddagsprogram och ett eftermiddagsprogram.

Pris: Enligt offert

Frågor? Kontakta oss!

  • Emma Sten

    Naturskollärare

    Naturskolan Uttern / västra Nyland

    E-postadress: emma.sten (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 880 4480