Leka och lära språk ute

Alla lärare är språklärare. Den här fortbildningen kan anpassas så att innehållet endera fokuserar på svenska eller på andra språk. Deltagarna får inspiration och idéer till lekfulla språkberikade besök i närnaturen tillsammans med den egna barngruppen. Vi provar på olika lekar och övningar samt diskuterar upplägg. Innehållet anpassas enligt deltagarnas tidigare erfarenheter av utomhuspedagogik. Fortbildningen baserar sig delvis på den svenska boken ”Leka och lära språk ute, förskola” av Outdoor Teaching förlag.

Omfattning: 2,5 timmar.

Pris: Enligt offert.

Taggar