Leka och lära språk ute

Alla lärare är språklärare. Den här fortbildningen kan anpassas så att innehållet endera fokuserar på svenska eller på andra språk. Deltagarna får nya uppslag till språkberikade besök i närnaturen tillsammans med sina elever. Vi prövar olika övningar, diskuterar upplägg Innehållet anpassas enligt deltagarnas tidigare erfarenheter av utomhuspedagogik. Fortbildningen baserar sig på idéboken med samma namn (förskola).

Omfattning: 2,5 timmar.

Pris: Enligt offert.

Taggar