Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Havsbottenmyndigheten International Seabed Authority vill främja gruvdrift till havs. Det här måste stoppas, skriver sex miljöorganisationer i ett gemensamt brev. Foto: Baltic Sea Action Group

Finland måste arbeta för att stoppa gruvdriften till havs

Nyhet , Publicerat:

Sex miljöorganisationer vädjar till utrikesminister Elina Valtonen (Saml) och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen (Saml) att Finland ska arbeta för ett moratorium som stoppar gruvdriften i djuphaven. Läs vårt finskspråkiga brev till ministrarna.

Suomen tukea tarvitaan syvänmeren kaivostoiminnan tauolle

Arvoisat ministerit Valtonen ja Mykkänen,

Haluamme kiittää teitä ja Suomen hallitusta siitä, että Suomi osoittaa rohkeaa johtajuutta vaatiessaan varovaisuusperiaatteen mukaista taukoa (precautionary pause) syvänmeren kaivostoiminnalle. Otamme teihin yhteyttä pyytääksemme tapaamista, jossa voisimme pohtia yhdessä, kuinka Te, ja edustajanne ministeriöissä, voisitte edistää Suomen kantaa kansainvälisesti, ja saavuttaa poliittisen voiton valtamerille ja tuleville sukupolville vuoden 2024 aikana.

Syvänmeren kaivostoiminnasta on tullut merkittävä globaali prioriteetti. Teidän ja muiden varovaisuutta vaativien johtajien ansiosta vastustus tätä spekulatiivista alaa kohtaan kasvaa.

24 valtiota on tähän mennessä vaatinut syvänmeren kaivostoiminnalle moratoriota tai varovaisuusperiaatteeseen perustuvaa taukoa, ja tämän lisäksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, lukuisat yksityisen sektorin, tiedemaailman, kansalaisyhteiskunnan, kalastusteollisuuden ja teollisuuden toimijat ja kansainväliset tiedotusvälineet ovat tunnustaneet syvänmeren kaivostoiminnan ”no go”-toiminnaksi.

Huolimatta siitä, että alaa kohtaan on laajaa vastustusta, kansainvälinen merenpohjavirasto (International Seabed Authority, ISA) on edistämässä syvänmeren kaivostoimintaa ohjaavan sääntelyn hätäistä hyväksymistä siitä huolimatta, että tieteellinen tieto syvänmeren kaivostoiminnan vaikutuksista on puutteellista, ja että ISA:a vaivaavat hallinnolliset heikkoudet, kuten esimerkiksi tieteellisen komitean tai määräystenmukaisuutta valvovan komitean puuttuminen.

Viraston rakenteen vuoksi kaivossäännöstön hyväksyminen johtaisi toimilupien myöntämiseen ja avaisi portit syvänmeren kaivostoiminnalle. Ellei moratoriota aseteta, kaivostoiminta voisi alkaa lainsäädännöllisen porsaanreiän nojalla jo ennen kaivossäännöstön hyväksymistä.

Tästä syystä pyydämme Teitä vuoden 2024 aikana:

1) Luomaan yleiset periaatteet syvänmeren kaivostoiminnan moratoriolle kansainvälisen merenpohjaviraston vuoden 2024 yleiskokouksessa (29.7.–2.8.);
2) Varmistamaan, että kaivossäännöstöä ei hyväksytä ja ettei kansainvälinen merenpohjaviranomainen myönnä toimilupia syvänmeren kaivostoiminnalle;
3) Käyttämään kaikkia mahdollisia diplomaattisia kanavia laajentamaan moratoriota tai varovaisuusperiaatteen mukaista taukoa vaativien valtioiden joukkoa, ja rohkaisemaan uusia maita osallistumaan kansainvälisen merenpohjaviraston yleiskokoukseen;
4) Käyttämään vuoden 2024 meripolitiikkaan liittyviä kansainvälisiä tapahtumia Suomen kannan ja kansainvälisen moratorion edistämiseksi, kuten esim. Bonnin sopimuksen (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) osapuolikokous, UNEA-6, Our Ocean Summit jne.;
5) Varmistamaan ministeritason osallistuminen kansainvälisen merenpohjaviraston vuoden 2024 yleiskokoukseen Kingstonissa 29.7–2.8.

Syvänmeren kaivostoiminnan keskeyttäminen on ainoa hyväksyttävä tapa edetä, ja olemme valmiita tukemaan Suomen pyrkimyksiä siihen. Toivomme, että voimme sopia tapaamisen kanssanne ja jatkaa keskustelua yllä olevista ehdotuksista!

Kunnioittavasti,
Sofia Tsenikli, kampanjan johtaja Deep Sea Conservation Coalition
Simon Holmström, syvänmeren kaivostoiminnan asiantuntija Seas at Risk
Jari Luukkonen, suojelujohtaja WWF Suomi
Tapani Veistola, toiminnanjohtaja Suomen luonnonsuojeluliitto
Juha Aromaa, apulaismaajohtaja Greenpeace Nordic in Finland
Camilla Sederholm, toiminnanjohtaja Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...