Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Det här kalhygget dokumenterades av Greenpeace i Ylöjärvi, Birkaland i oktober 2021.

Kalavverkningarna förödande för artrikedomen

Nyhet , Publicerat:

Det är märkligt att Svenska lantbruksproducenternas centralförbund väljer att försvara kalavverkningar. Läs vår insändare som publicerades i Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet och Österbottens Tidning den 12 januari.

Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), anser att en massiv övergång till kontinuitetsskogsbruk skulle leda till minskad tillväxt i våra skogar. Nylund vill inte se över kalavverkningarna, trots att en lång rad forskare påtalar behovet att undvika kalhyggen för att vi ska kunna värna om artrikedomen och kolsänkorna.

Enligt Naturresursinstitutet Luke har de finländska skogarna avverkats i alltför stor utsträckning de senaste åren, vilket har lett till en accelererande naturförlust och krympande kolsänkor med ökade klimatutsläpp som påföljd. Luke föreslår följaktligen minskade avverkningsvolymer för att ge skogarna en chans att återhämta sig.

Flera nordiska skogsforskare slår larm om kalavverkningarnas förödande inverkan på skogarnas artrikedom. Kvaliteten på skogens markskikt är avgörande för trädens tillväxt.

En doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet varnade i fjol för att kalavverkning har en negativ inverkan på artsammansättningen av svampsamhället i skogsmarken, vilket i sin tur påverkar markstrukturen och skogarnas förmåga att lagra kol. Forskningen visar att till exempel svampen spindelskivling försvinner i skogar som har kalavverkats. Spindelskivlingen är en viktig art eftersom den bryter ned organiskt material.

På lång sikt kan kalavverkningar bidra till att näringsomsättningen i marken minskar, vilket kan leda till lägre markbördighet och produktivitet för växande träd, uppger Sveriges Lantbruksuniversitet.

För att styra in skötseln av skogsekosystemen i en hållbar riktning behövs det alternativa skogsbruksmetoder. Två sätt att gynna ekosystemen är att lämna kvar en högre andel levande träd vid avverkning eller att välja kontinuitetsskogsbruk.

Trycket på skogarna i vårt land är i dag extra stort på grund av energikrisen och Rysslands fortsatta anfallskrig i Ukraina. Eftersom bevarade skogar är bättre för klimatet höjs nu fler röster för att begränsa förbränningen av skogsbaserad biomassa. Natur och Miljö anser att i synnerhet avverkningen av större träd till pellets och flis måste begränsas. Det finns trots allt gränser för hur mycket och hur snabbt skogarna kan förnya sig.

Enligt Timo Pukkala, professor i skogsplanering, är det mer lukrativt för skogsägarna att satsa på kontinuitetsskogsbruk. Pukkalas kalkyler visar att kontinuitetsskogsbruk ger cirka 57 procent mer klirr i kassan än kalhyggen på lång sikt.

Det är märkligt att SLC mot denna bakgrund väljer att försvara kalavverkningar, trots att metoden är mycket starkt ifrågasatt bland landets ledande forskare.

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...