Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Naturskyddsförbundets medborgarinitiativ sätter fart på utfasningen av energitorv

Pressmeddelande , Publicerat:

Finlands naturskyddsförbund publicerar idag ett medborgarinitiativ om en lag som skulle innebära slutet för energianvändningen av torv senast år 2025. En sista förbrukningsdag för torv skulle gynna klimatet, naturen och vattendragen. En kontrollerad övergång till ren energi skulle garantera att omställningen blir rättvis även för personer som arbetar inom torvbranschen.

Finlands naturskyddsförbund har startat en medborgarinitiativkampanj för att få ett slut på energianvändningen av torv. En stor mängd organisationer stöder kampanjen. Natur och Miljö, som är Naturskyddsförbundets syskonorganisation, svarar för kampanjens svenskspråkiga profil.

Utan ett tydligt slutdatum för torveldning blir det svårt för Sanna Marins regering att nå de uppställda klimatmålen.

–Den enklaste och effektivaste enskilda klimatåtgärden är att sluta bränna torv. Det behövs en tydlig tidtabell för utfasningen av torv, så att vi kan börja bygga ett fossilfritt välfärdssamhälle. Ett bra sätt vore att stifta en lag om detta, säger Harri Hölttä, ordförande för Finlands naturskyddsförbund.

Torven ger oss bara fem procent av vår energi, men 12 procent av utsläppen, vilket är lika mycket som personbilstrafiken. För klimatet är torven ett mera skadligt bränsle en stenkolen. Finlands riksdag har redan stiftat en lag som gör slut på förbränning av stenkol. Nu är det dags att också lämna torven. Just nu erbjuder EU hundratals miljoner euro i omställningsstöd, vilket underlättar beslutet att sluta bränna torv, påpekar skyddsexpert Hanna Aho.

–Det bästa alternativet för alla parter vore att omställningen till rena energikällor sker på ett kontrollerat och rättvist sätt. Genom medborgarinitiativet vill vi ge medborgarna och riksdagen en chans att ta vara på den här möjligheten.

Energianvändning av torv är en av orsakerna till de dåliga utsikterna för kärr- och myrnaturen i Finland. Rödlistorna för såväl naturtyper som arter blir allt längre. Det skulle vara en stor lättnad för vår unika kärrnatur om vi upphörde med torvtäkt, konstaterar skyddsexpert Paloma Hannonen.

–Kärr och myrar är viktiga på många sätt. Bland annat jämnar de ut översvämningar. Sjöar och kärr bildar sammanhängande helheter. Utsläppen från torvtäkt belastar känsliga vattendrag och gör att sjöarnas vatten blir grumliga. Miljöproblemen gäller också torv som används till annat än förbränning. Torven hör hemma i kärren.

Finländska medborgare som har rösträtt kan skriva under lagförslaget om att förbjuda energianvändning av torv i webbtjänsten www.medborgarinitiativ.fi. Lagtexten har publicerats på både svenska och finska, men en del bakgrundsinformation och motiveringar finns endast på finska. Insamlingen av stödförklaringar pågår till den 19.2.2021.

Mera information om kampanjen Lämna torven på svenska www.lamnatorven.fi samt på finska www.irtiturpeesta.fi

Mera information:

Harri Hölttä, ordförande, harri.holtta(a)sll.fi, 040 722 9224

Hanna Aho, skyddsexpert (klimat), hanna.aho(a)sll.fi, 040 628 9495

Paloma Hannonen, skyddsexpert (kärr) och kampanjchef, paloma.hannonen(a)sll.fi, 050 532 3219

På svenska:

Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö, 045 2700313.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...