Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Minskad import av rysk energi får inte gynna torvförbränningen!

Pressmeddelande , Publicerat:

Energiomställningen får inte leda till en återgång till destruktiva torvtäkter och ökade fossila utsläpp från torvindustrin.

Natur och Miljös förbundsmöte uppmanar statsminister Sanna Marins regering att påskynda avvecklingen av fossila bränslen och stoppa all import av rysk olja och naturgas så fort som möjligt. Som det nu är saknas det ett tidsschema för hur snabbt energiomställningen ska ske.

- Den ryska statens intäkter från försäljningen av olja och gas till EU bidrar på ett avgörande sätt till att hålla det förödande ryska krigsmaskineriet igång i Ukraina. Finland borde följa Estlands exempel och stoppa all import av rysk naturgas före hösten, säger Henna Björkqvist, förbundsordförande på Natur och Miljö.

Regeringens beslut att satsa 850 miljoner euro för att bryta Finlands beroende av rysk energi är välkommet, men ambitionsnivån som helhet övertygar ännu inte, anser Natur och Miljös förtroendevalda som sammanträdde på lördagen på förbundsmötet i Helsingfors.

- Energiomställningen får inte leda till en återgång till destruktiva torvtäkter och ökade fossila utsläpp från torvindustrin, säger verksamhetsledare Camilla Sederholm på Natur och Miljö.

Regeringen beslöt i torsdags att fylla på beredskapslagren med torv för eventuella krissituationer. Natur och Miljö utgår från att den här åtgärden är ett tidsbegränsat undantag som inte äventyrar Finlands avveckling av torven på lång sikt.

- Nu är rätt läge att investera kraftfullt i förnybar energi såsom vindkraft, solenergi och jordvärme, säger Björkqvist.

Natur och Miljö efterlyser också större fokus på energibesparing. Av all energi som konsumeras i Finland upptar boendet cirka 25 procent av konsumtionen. Genom att sänka rumstemperaturen med 2 grader sänker du energiförbrukningen med cirka 10 procent.

Nedtrappningen av importen från Ryssland medför också andra hotbilder.

- Cirka en fjärdedel av all träflis som användes för uppvärmning i Finland i fjol importerades från Ryssland. Den uteblivna importen kan leda till förhöjda avverkningsvolymer i finska skogar. Det här skulle innebära ett hot mot biodiversiteten och skogarnas funktion som kollager. Vi måste se till att landets avverkningsvolymer är på en hållbar nivå och att alla natur- och gammelskogar skyddas, säger Sederholm.

Natur och Miljös förbundsmöte valde ny styrelse på lördagen. På grund av styrelsemedlemmarnas varierande mandatperioder gällde omvalen denna gång endast de österbottniska styrelseledamöterna. Henna Björkqvist leder organisationen till och med nästa förbundskongress 2023. Styrelsens övriga medlemmar är Ina Smolander (Helsingfors), Joel Lindholm (Lemland), Albert Weckman (Åbo), Jan-Erik Karlsson (Nagu), Birthe Weijola (Vasa) och Sonja Grönholm (Kristinestad).

Natur och Miljö är Finlands enda riksomfattande svenskspråkiga miljöorganisation. Natur och Miljö har cirka 20 anställda i Nyland, Egentliga Finland, Åland och Österbotten. I lördagens förbundsmöte deltog representanter från organisationens 20 lokalföreningar på olika håll i Svenskfinland.

För ytterligare information:

Henna Björkqvist, förbundsordförande, Natur och Miljö. +358 45 8719197

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, +358 45 2700 313

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Livsmiljöprogrammet Helmi ger naturvården ett ordentligt lyft

  Nyhet , Publicerat:

  Miljöministeriet har utformat ett programutkast för det nya livmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Programutkastet innehåller långsiktiga mål och åtgärder fram till år 2030.

  Läs mer om artikeln: Livsmiljöprogrammet Helmi ger naturvården ett ordentligt lyft

 • Planerna på ny vindkraftspark i Närpes strider mot landskapsplanen

  Utlåtande , Publicerat:

  Natur och Miljö understryker att området är ett viktigt huvudflyttstråk för flyttfåglar. Alldeles i anslutning till projektområdet finns enligt tidigare utredningar ekologiskt värdefulla och känsliga naturområden.

  Läs mer om artikeln: Planerna på ny vindkraftspark i Närpes strider mot landskapsplanen

 • Österbottens landskapsplan försummar artrikedomen

  Utlåtande , Publicerat:

  Finland har i internationella avtal förbundit sig att freda 30 procent av sina land-, sjö- och havsområden före 2030. Denna målsättning lyser med sin frånvaro i Österbottens landskapsplan. Det här är en allvarlig brist som bör rättas till.

  Läs mer om artikeln: Österbottens landskapsplan försummar artrikedomen

 • Orpo får inte fuska bort miljöpolitiken

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Det smala utrymme som miljöfrågorna ges i Orpos frågebatteri till de politiska partierna ger en fingervisning om den betydelse och tyngd som miljöpolitiken kommer att tillmätas under nästa regeringsperiod.

  Läs mer om artikeln: Orpo får inte fuska bort miljöpolitiken

 • Naturförlusten försvinner inte genom att skjuta upp beslut

  Nyhet , Publicerat:

  "Det minsta som den sittande regeringen kan göra under sin återstående mandatperiod är att fatta ett principbeslut om att skydda naturskogarna på statsägd mark." Läs vår insändare som publicerades i Hufvudstadsbladet den 8 december.

  Läs mer om artikeln: Naturförlusten försvinner inte genom att skjuta upp beslut