Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Sporrande statsunderstöd för miljövänlig utveckling

Nyhet , Publicerat:

Natur och Miljö har gett ett utlåtande om nästa års budget till riksdagens finansutskott.

Miljöministeriets budget är fortfarande klart mindre än de andra ministerierna, men Natur och Miljö ser positivt på flera punkter.

Regeringen Marin har bland annat ökat understöden för naturvård till 30 miljoner euro per år, vilket ger en positiv signal av vikten av naturskydd. Staten har en viktig roll både när det gäller att bevara den biologiska mångfalden och att främja hälsofrämjande aktiviteter i naturen, i nationalparker och rekreationsområden. De ökade besökarmängderna tidigare i år visar att människor vill vistas ute i naturen och bekräftar att statsunderstöd till naturområden kommer till stor nytta.

Understöd för omställning till fossilfritt

I budgetpropositionen föreslås understöd för att försnabba avvecklingen av oljeuppvärmning i byggnader. Det finns ännu omkring 150 000 småhus som värms med olja. Byte av uppvärmningssystem är en stor investering som många står inför bara en gång i livet. Därför tycker Natur och Miljö att det är viktigt att samhället satsar på rådgivning för medborgarna. Natur och Miljö har sedan år 2018 spridit information på svenska om hur alla husägare kan ställa om till miljövänligare uppvärmning i egnahemshus. Information och praktiska tips finns samlade på www.solsvar.fi.

Natur och Miljö välkomnar också den ökade satsningen på att främja eldrivna fordon. Bristen på laddningsstationer är idag en flaskhals för elbilarna och därför är det bra att staten inför ett stöd till hudsbolag som bygger laddningsstationer för eldrivna fordon. Merparten av kostnaderna skall dock husbolagen och elbilarnas användare fortfarande stå för. Det finns flera framåtgående finländska företag som tillverkar laddningsstationer och stöd till hemmamarknaden kan sporra produktutveckling, vilket ger bättre förutsättningar för framgångsrik export.

Internationellt samarbete i globala miljöfrågor

Finlands stöd till internationella organisationer som arbetar för att lösa globala miljöproblem är blygsamt, men symboliskt viktigt. Genom att bidra med finansiering för internationella avtal och organisationer som IUCN och EEB får Finland inflytande i dessa sammanhang.

Läs hela utlåtandet i Natur och Miljös utlåtandearkiv på webben.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...