Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om planerna på att grunda en ny havsbaserad vindkraftspark i Rigabukten, Estland

Utlåtande , Publicerat:

Vi efterlyser naturkonsekvensbedömningar som beaktar vindkraftsparkens inverkan på flyttfåglarnas rastplatser och migrationsvägar liksom projektets inverkan på fisklivet i Östersjön.

Ärende: VN/11135/2022 Saare-Liivi havsbaserad vindkraftspark

Natur och Miljö tackar för möjligheten att utlåta sig och konstaterar att den planerade vindkraftsparken är omfattande. Vi vill därför betona följande ekologiska aspekter som speciellt viktiga och att de utreds också ur ett finländskt perspektiv:

Effekter på Natura 2000-områden

Effekter på fågellivet, med betoning på nordiska flyttfåglar och flyttfåglarnas rastplatser: Fåglars migrationsvägar. Barriäreffekter, inklusive kumulativa effekter med andra havsbaserade vindkraftsparker. Fåglars dödlighet vid kollision med vindkraftverk.

Påverkan på fisklivet i Östersjön

Effekter på fisklivet under konstruktion, drift och även avveckling (undervattensbuller, vibrationer, förändringar i strömmar, elektromagnetiska fält), fiskars viktiga lekplatser, till exempel grunda områden med sandbotten.

Kumulativa effekter

Ackumulerade effekter med andra existerande och planerade vindkraftparker vid Östersjön och annan verksamhet.

Med vänlig hälsning,


Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...