Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Natur och Miljö ifrågasätter bland annat utbyggnaden av vindkraft i biologiskt värdefulla skogsområden. Foto: Mikael Sjövall

Vindkraften ska byggas ut reglerat och ekologiskt kreativt

Nyhet , Publicerat:

Natur och Miljös verksamhetsledare Camilla Sederholm efterlyser tydligare spelregler för utbyggnaden av vindkraften. Denna insändare publicerades i Hufvudstadsbladet den 7 september 2023.

Det planeras och byggs ut mera vindkraft i dag än någonsin tidigare både till havs och på land. Den enskilt största andelen remisser från myndigheter som Natur och Miljö mottagit i år har berört planerad utbyggnad av vindkraftverk.

Vindkraften planeras nu byggas ut kraftigt både längs Östersjökusten från Åland till Bottenviken och på land i Österbotten. Även på svenskt vatten planeras det för mycket mer vindkraft i Östersjön.

Höjderna och omfattningen av vindkraftsparkerna har vuxit betydligt jämfört med tidigare. Den normala höjden för ett vindkraftverk i dag är 350 meter. Vindkraftsparkerna och infrastrukturen som förbinder kraftverken och elnätet hotar splittra skogar, rekreationsområden, fåglars flyttstråk. Många fler undervattenskablar ska dras längs med havsbotten.

Att ta tillvara den förnybara vindens kraft i ökad utsträckning är ändå förnuftigt i jämförelse med många andra energikällor. Utbyggnaden behöver därför ske reglerat och med större ekologisk helhetstänk och mera positiv kreativitet som ledstjärnor.

Natur och Miljös styrelse har diskuterat akuta behov som med tanke på miljö och naturvärdena är viktigt att man i planeringen fäster mera uppmärksamhet vid. Natur och Miljö vill framföra följande aspekter:

  • Ekosystemperspektivet; vindkraft får inte försämra naturvärden, däribland vandringskorridorer för olika arter.
  • Havsvindkraftverk bör korrelera med havsplanen/erna.
  • Alternativ till biologiskt värdefulla skogsområden för landbaserad vindkraft bör prioriteras, så som färdigt förstörda infrastrukturområden.
  • Multifunktionalitet bör gälla och främjas på områden som byggs ut med vindkraft, till exempel biodiversitetsängar, vindkraft i kombination med solkraft eller odlingar. Vindkraft får ej utesluta andra former av utnyttjande av markområdet men bör främja samexistens för maximal ekologisk nytta.
  • Beträffande lagen om frivillig ekologisk kompensation och kraven om återställande av natur efter nedlagd verksamhet bör ekologisk kompensation i närområdet prioriteras.
  • Avsaknaden av sådan bindande reglering som kunde styra upp en mera hållbar utbyggnad av vindkraften är en stor brist som behöver åtgärdas.
  • En hur stor utbyggnad och regional förskjutning som är rimlig med tanke på ingreppen i naturen och landets behov som helhet, och inte enbart med tanke på de ekonomiska intäkterna till de enskilda kommunerna, är frågor som också är värda att diskuteras.

Camilla Sederholm

verksamhetsledare, Natur och Miljö rf.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...