Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Vi välkomnar regeringens proposition till ny fiskelag

Utlåtande , Publicerat:

Lagförslagets största förtjänst är att de nya bestämmelserna ger stärkta möjligheter att förbättra inventeringen av landets fiskbestånd.

Ärende: VN/1076/2021-MMM-5

Natur och Miljö tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om revideringen av Lagen om fiske.

Vi välkomnar regeringens proposition eftersom lagförslaget syftar till att förbättra fritidsfiskarnas rapporteringsskyldighet, vilket i sin tur gynnar naturvården, artrikedomen och en hållbar fiskeripolitik.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets riktgivande kalkyler finns det cirka 1,5 miljoner fritidsfiskare som håvar in fiskebragder på omkring 30 miljoner kilo per år. Det här utgör en betydande proportionell andel av de totala fiskfångsterna i landet.

Lagförslagets största förtjänst är att de nya bestämmelserna ger stärkta möjligheter att förbättra inventeringen av landets fiskbestånd.

Ett bättre faktaunderlag hjälper forskare och politiska beslutsfattare att analysera vilka åtgärder som bör vidtas för att värna om hotade fiskarter i olika delar av landet. Till exempel inventeringen av lax-, öring-, röding-, ål-, och sikbestånden skulle underlättas av bättre statistiska uppgifter.

Den oma kala-app som lanserades i juni är ett välkommet hjälpmedel i registreringen och rapporteringen av fiskfångsterna. Appen kunde dock kompletteras med information på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Det vore också önskvärt att appen skulle ge en röd flagga då de fångster som rapporteras handlar om fiskarter som är hotade eller sällsynta i det område där fritidsfiskaren befinner sig.

Natur och Miljö efterlyser likaså en paragraf som preciserar vilka sanktionsbestämmelser som tillämpas ifall fritidsfiskare väljer att strunta i rapporteringsskyldigheten.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm
Verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...