Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Kvarkens skärgård hyser en lång rad sällsynta fågelarter. Foto: Wikimedia Commons/LPfi

Natur och Miljö välkomnar planerna på ett naturskyddsområde i Kvarken

Pressmeddelande , Publicerat:

Det behövs fler fredade rastplatser för sällsynta sjöfågelarter i Kvarken.

Miljöministeriet och Forststyrelsen bereder just nu ett förslag som går ut på att inrätta ett naturskyddsområde i Kvarken. Planen handlar om att förverkliga skyddsreserveringar som har gjorts tidigare.

Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby kommuner berörs av planen. Till det planerade skyddsområdet hör cirka 2900 hektar land- och 56 000 hektar vattenområden.

Natur och Miljö välkomnar planerna på att grunda ett nytt naturskyddsområde i Kvarken för att trygga artrikedomen i regionen.

- Det behövs fler fredade rastplatser för sällsynta sjöfågelarter. På Norrskär och i Rönnskärsarkipelagen finns merparten av Kvarkens bestånd av den starkt hotade berganden och starka bestånd av den hotade ejdern och svärtan. Dessa arter skulle gynnas av det naturskyddsområde som nu föreslås, säger Ralf Wistbacka, styrelsemedlem i Jakobstadsnejdens Natur.

Wistbacka understryker att området är klassat som fågelskyddsområde och att Finland har folkrättsliga förpliktelser att skydda sjöfåglar enligt EU:s regelverk.

- Omfattande skyddsåtgärder behövs eftersom beståndet av bergand har försvunnit nästan helt och hållet från Kvarken, säger Wistbacka.

Det naturskyddsområde som nu är i görningen inbegriper uteslutande statsägda mark- och vattenområden och sådana områden som har skyddats tidigare. Naturskyddsområdet skulle inte inkräkta på den privata äganderätten.

- Naturskyddsområdet bygger till övervägande del på godkända nationella skyddsprogram och det existerande Natura 2000–nätverket i Kvarken. Ett stärkt naturskydd behövs för att vi ska kunna trygga det lokala fågellivet och de marina arter som är hotade, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Den marina artrikedomen i Kvarken har inventerats grundligt inom ramen för det så kallade Velmu-programmet. Den marina miljön i Kvarken skulle gagnas av stärkta skyddsåtgärder.

Till exempel strömmings- och abborrbestånden har försvagats i Bottenhavet och delar av Kvarken. Abborrfisket förbjöds i våras i delar av Vasa för att trygga återväxten.

- Muddringen av flador i Kvarken, som utgör värdefulla lekområden för flera fiskarter, måste ses över för att trygga den marina mångfalden, säger Sederholm.

Natur och Miljö motsätter sig inte muddringen av befintliga farleder och hamnar i Kvarken.

Miljömyndigheternas planer på att inrätta ett naturskyddsområde i Kvarken har väckt ilskna motreaktioner. Till exempel Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg motsätter sig planerna.

- Det är förvånande att Ahlberg inte oroar sig för miljöns försämrade tillstånd och därmed inte vill värna om artrikedomen i sin egen kommun. Alla förlorar på att biodiversiteten utarmas, säger Birthe Weijola, vice ordförande i Vasa miljöförening.

För ytterligare information:
Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tel. 045 2700 313
Ralf Wistbacka, styrelsemedlem, Jakobstadsnejdens Natur, tel. 050 516 6817
Birthe Weijola, vice ordförande, Vasa miljöförening, tel. 050 323 90 37

Taggar

Du kanske också är intresserad av...