Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Bland annat öringen kommer att gynnas av den nya vattenlagen, anser Natur och Miljö i sitt utlåtande. Foto: Panu Orell / Naturresursinstitutet

Natur och Miljö välkomnar revideringen av vattenlagen

Utlåtande , Publicerat:

Om vattenlagen revideras i enlighet med betänkandets förslag kommer det att inverka positivt på många vandringsfiskbestånd.

Utlåtande om Justitieministeriets betänkande och den planerade revideringen av vattenlagen

Diarienummer: VN/335/2019

Natur och Miljö tackar för möjligheten att kommentera arbetsgruppens betänkande som berör en uppdatering av den existerande vattenlagen.

Vi välkomnar förslaget att införa fiskevårdsskyldighet och fiskerihushållningsavgifter för ägare av mindre vattenkraftverk som tidigare har varit befriade från dessa skyldigheter. Det rör sig om cirka 140–150 finländska vattenkraftverk med en effekt som underskrider 5 megawatt per kraftverk. Tillskottet av förnybar energi från dessa små vattenkraftverk är försumbar.

Arbetsgruppens betänkande är ett steg i rätt riktning. Om vattenlagen revideras i enlighet med betänkandets förslag kommer det utan tvekan att inverka positivt på den ekologiska situationen för många vandringsfiskbestånd.

Enligt flera utredningar av de finska miljömyndigheterna utgör uppdämda vattendrag ett mycket stort problem för till exempel lax-, sik-, örings-, harr- och rödingsbestånden som berövas viktiga lekområden, vilket undergräver fortplantningen och livskraften i många vandringsfiskbestånd.

Arbetsgruppen föreslår att vissa dammar och vattenkraftverk skulle kunna tvångsinlösas ifall energiproduktionen är försumbar och nyttan av att montera ned uttjänta fördämningar vore stor för vandringsfiskbestånden (kapitel 4.1). Natur och Miljö omfattar detta förslag i situationer där ägarna av små vattenkraftverk inte vidtar nödvändiga åtgärder.

Det framgår inte från och med när som alla vattenkraftverk med en effekt på mindre än 5 megawatt ska åläggas fiskevårdsskyldighet och fiskerihushållningsavgifter. Vi efterlyser en tidsplan för övergången från nuvarande bestämmelser till de nya förpliktelser som föreslås i betänkandet. Övergångsperioden bör begränsas till högst 2–3 år.

Betänkandet saknar likaså ekonomiska incitament som skulle sporra och motivera ägarna av små vattenkraftverk att bygga fisktrappor och alternativa vandringsrutter så att vandringsfiskar kan ta sig förbi uppdämningarna i viktiga strömmande vattendrag. Vi hoppas att dessa kompletteringar kan fogas till betänkandet.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...