Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande till Pollineringsstrategi

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
VN/12462/2020

En nationell pollineringsstrategi inger hopp!

Natur och Miljö välkomnar möjligheten att kommentera utkastet till nationell pollineringsstrategi och understöder å de varmaste framtagande av en strategi för hur nedgången i pollineringstjänsterna upphör och pollineringen tryggas för framtiden. Pollinerarnas funktion är livsavgörande i naturen, för ekosystem, livsmedelsproduktionen och för människans välfärd, överallt på jorden.

Natur och Miljö anser övergripande att det är viktigt för måluppfyllelsen att strategin görs mångsidigt sektoröverskridande och tillräckligt effektiv, att åtgärderna konkretiseras, ansvarsfrågorna bestäms och att pollineringsstrategin stöds av jordbruksstödpolitiken och andra styrmedel som naturvårdslagen, skogslagen och markanvändnings och byggnadslagen, av vilka flera som bäst revideras. Med tanke på hur viktiga pollinerarna är borde det vara ett självklart gemensamt intresse att i alla samhällsfunktioner säkerställa att pollinerarnas funktioner inte äventyras, men tryggas genom tillräckligt ambitiösa och genomgripande åtgärder. En helt central faktor är att i slutförandet av den pågående CAP 27-planen ännu ta hänsyn till pollineringsstrategin samt förbereda nästa programperiod med strategin i fokus. Ett effektivt genomförande av strategin kräver att den uppfattas som bindande.

Natur och Miljö vill därtill framföra följande konkreta förbättringsförslag till strategiutkastet:

I kommuner bör hänsynen till pollinerare i markanvändningsplanering och områdesindelning regleras i lag eller förordningar så att dessa kan beaktas i konkreta åtgärder. Samtidigt skulle den biologiska mångfalden beaktas bredare och detta skulle få en vidare betydelse.

Under bild 1 på s. 7 i listan över belastningsfaktorer nämns kemikalier och andra föroreningar som är viktigt, men också ljusföroreningar. I bebyggda miljöer finns starka lampor som är på i onödan och dödar mycket insekter. Alternativ till ljusföroreningarnas negativa effekter i den omkringliggande miljön är skäl att beakta i strategin. På s. 18 i åtgärden 2.d bör man lägga ljusföroreningen till listan över åtgärder för ”Vähennetään pölyttäjien lisääntymismenestystä tai elinympäristön laatua heikentävien painetekijöiden vaikutuksia”

I Kap. 4 s 21. listas åtgärder i bebyggda miljöer. Här är det skäl att definiera vad som klassificeras till bebyggda miljöer, inkluderas här förutom vägområden även t.ex. täktområden? Kommer man att ge anvisningar för täktinnehavare hur gynna pollinerare i sin verksamhet? och vid eftervården av sandiga och gassiga slänter, i vilka insekter tycker om att bygga bon. På s. 22: tredje sista punkten bör läggas till täktinnehavare efter jordbyggnadsföretag. Kap. 5: Komplettera uppföljningen med uppföljning av pollinerare på övergivna, avslutade eller eftervårdade marktäktsområden (sand- och grustäkter).

Se bilagor och bakgrundsinformation på Utlåtande.fi.

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare, Natur och miljö rf

Taggar

Du kanske också är intresserad av...