Utlåtande om nya stöd för naturvård

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
VN/6736/2020

Utlåtandet för Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen) lämnades in via webbtjänsten Utlåtande.fi. Där kan du läsa Natur och Miljös och andra intressenters kommentarer.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...