malgrupper/larare/abolands_naturskola/program/fadderklasser_ak_5_6
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Hostlovviolspindling.jpg

Ta kontakt och boka!

Kontakta naturskolläraren redan i maj eller i god tid i början av läsåret för att boka in din skolklass som fadderklass.

Bli naturskolans fadderklass i åk 5-6!

 

Skolklasser i åk 5-6 välkomnas att bli naturskolans fadderklasser. Som fadderklass får ni fyra naturskoldagar utomhus under läsåret.

 

Vi arbetar med teman ur omgivningsläran och varvar med kommunikation, matematik, samarbete och hållbarhetstänk. Eleverna lär sig om ryggradslösa djur, fotosyntes, energiformer och vattenkonsumtion samtidigt som gruppandan och den egna självkänslan förstärks. Vi arbetar med praktiska aktiviteter och miljö-och utomhuspedagogiska metoder.

 

Naturskolläraren kommer till er och naturskoldagen ordnas i närheten av skolan, eller på en annan plats dit ni tar er med transport om ni så önskar. Naturskolläraren diskuterar gärna önskemål kring undervisningen och samarbetar med klassläraren under naturskoldagen. All utrustning som behövs för dagen kommer med från naturskolan. Ni behöver bara klä er enligt väder och ev. ta med en matsäck.

 

Priset för ett år som naturskolklass är 500 euro. I priset ingår fyra naturskoldagar á 3-5 h. Gruppens max. storlek är 25 elever.

 

De fyra naturskoldagarna har följande teman:

 

Vi i skogen/ på myren

Vi lägger grunden för det gemensamma året med naturen som klassrum. Vi arbetar med både fartfyllda och mera koncentrationskrävande naturundersökningar i skogen. Vi lär känna de vanliga växtarterna och utforskar skogstyper- och skikt. Vi avslutar dagen med gerillakonst. Naturskoldagen kan också hållas vid en myr om det finns en nära till hands.

Samarbeta i väder och vind!

I senhöstens morgondunkel ger vi oss ut på vandring med kompassen i handen. Vi repeterar väderstreck och bekantar oss med väderfenomen. Vad kan vi råka ut för i olika väder? Vi övar oss i att förebygga olyckor och utmanar oss med vindskydd, matlagning och första hjälpen. Medan vi arbetar med fysiska aktiviteter och problemlösning i grupp blir vi samtidigt bekanta med särdragen i naturen på ett lokalt rekreationsområde.

Busstransport kan behövas till ett lämpligt område. Ifall ni hellre stannar i närheten av skolan spelar vi det stora ekosystemspelet i närskogen. Naturkännedom, kvickhet och strategiskt tänkande behövs. Vi hinner då också kocka mat och göra någon friluftslivsövning. Ta egen mat med er för dagen!

Energispel

Hur fungerar fotosyntesen och hur går energin vidare i näringskedjan? Vilka alla former kan energin anta? Hur kan jag minska på min energianvändning? Det finns många aspekter på energi och under den här dagen får tärningen delvis avgöra vilka aktiviteter vi jobbar med. Om det är köldgrader passar vi dessutom på att experimentera med vatten och is under påverkan av värmeenergi.

Vår, vatten och välmående

Vi experimenterar med strandvattnet och vårens liv på stranden. Vilka djur har vaknat och hur går det med lövsprickningen? Vi gör också en tillbakablick på året som gått och spanar in i framtiden. Hur vill jag att den här stranden ska se ut i fortsättningen? Hur kan jag bidra till naturens, klasskompisarnas och mitt eget välmående?