Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Livsmiljöprogrammet Helmi ger naturvården ett ordentligt lyft

Nyhet , Publicerat:

Miljöministeriet har utformat ett programutkast för det nya livmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Programutkastet innehåller långsiktiga mål och åtgärder fram till år 2030.

Natur och Miljö anser att det finns ett stort behov för åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Helmi-programmet räcker med sina nuvarande resurser inte till för att stoppa utarmningen av naturen fram till 2030, men innebär ändå ett stort lyft för naturvården i Finland.

Fokus på långsiktiga resultat

Bakgrunden till Helmi-programmet är att många livsmiljöer i Finland försämrats på grund av bl.a. skogsbruk, utdikning, igenväxning och eutrofiering. Som en följd därav har nästan hälften av naturtyperna i Finland klassats som utrotningshotade. Degraderade livsmiljöer finns både på och utanför naturskyddsområdena. Inom programmet genomförs naturvårdsåtgärder dels på naturskyddsområden och dels utanför, såväl på statlig som på privat mark.

Programmets fokus ligger på restaurering och skötsel av livsmiljöer, bland annat myrar, skogar, vårdbiotoper, småvatten och fågelsjöar. Också frivilligt skydd av myrar ingår i programmet. Från och med år 2026 införlivas METSO-programmet för frivilligt skogsskydd administrativt i Helmi, men fortsätter ändå som ett självständigt program. Det här anser Natur och Miljö vara en bra lösning, eftersom METSO-programmet hunnit bli välkänt och uppskattat bland sina användare.

Helmi-områden intressant försök

Ett helt nytt koncept är de så kallade Helmi-områdena, som till antalet kommer att vara 30-50 stycken. Varje landskap kommer att få åtminstone ett Helmi-område. Det är områden med stor biologisk mångfald, där man genomför på frivillighet baserade naturvårdsåtgärder i samarbete med olika markägare. Helmi-områdena kommer att väljas på förslag av regionala samarbetsgrupper.

Natur och Miljö anser att Helmi-områdena är ett intressant försök, som möjliggör koncentration av naturvårdsresurserna till sådana områden där de åstadkommer störst nytta. Det finns ändå en risk att mycket resurser läggs på marknadsföring, olika samarbetsforum och tillfälliga åtgärder, utan att de långsiktiga resultaten blir så stora. Därför borde man i valet av Helmi-områden beakta möjligheten att få med stora markägare, såsom kommuner och församlingar, så att åtgärderna kan utföras mera effektivt. Samarbete behövs också med planläggningen, för att trygga naturvärdena på lång sikt.

Natur och Miljö påpekar att det största behovet för Helmi-områden finns i Södra Finland, där nätverket av skyddsområden är glest och markägostrukturen mera splittrad än i norr. Den biologiska mångfalden är också naturligt större i Södra Finland. I valet av Helmi-områden vore det skäl att beakta dessa aspekter.

Natur och Miljö anser att skogsskyddet fortfarande framskrider allför långsamt. Helmi-åtgärderna fram till 2025 borde därför inkludera inventeringar av Forststyrelsens skogar och skydd av de skogar som uppfyller METSO-kriterierna. Det finns ingen orsak att skjuta upp denna åtgärd till perioden 2026-2030.

Natur och Miljö har kommenterat programutkastet i sin helhet den 31.1.2021 via dinåsikt.fi-tjänsten.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...