Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Natur och Miljö välkomnar alla åtgärder som främjar samexistensen mellan yrkesfiskare och sälar. Foto: Wikimedia Commons / Bouke ten Cate

Jord- och skogsbruksministeriet förbiser grundproblemet i gråsälsfrågan

Utlåtande , Publicerat:

Med rätta kan man alltså fråga sig om läkaren, i detta fall Jord- och skogsbruksministeriet, ordinerar rätt medicin till patienten, alltså Östersjön, för att bota ”sjukdomen”.

Ärende: Tidsbestämt understöd för avlägsnande av gråsälhanar.

Diarienummer: VN/6683/2022 / VN/6683/2022-MMM-42

Natur och Miljö tackar för möjligheten att kommentera utkastet till förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling.

Förordningens syfte och övergripande mål aktualiserar den filosofiska frågan: ”Vad kom först, hönan eller ägget?” Jord- och skogsbruksministeriet verkar skälla vid fel träd genom att utpeka gråsälen som skyldig till den existerande fiskekrisen i Östersjön.

Gedigen marinbiologisk forskning vid till exempel Helsingforskommissionen visar att övergödningen, överfisket och ödelagda lekområden för vandringsfiskar såsom laxen och siken är de största orsakerna till att fiskbestånden sviktar i Östersjön.

Med rätta kan man alltså fråga sig om läkaren, i detta fall Jord- och skogsbruksministeriet, ordinerar rätt medicin till patienten, alltså Östersjön, för att bota ”sjukdomen” eller om förordningen i själva verket blir ett slag i luften som nonchalerar grundproblemet.

Gråsälspopulationen har repat sig i de finska kustområdena de senaste 5 åren, men beståndet är fortfarande sårbart och utsatt för extern påverkan. På grund av övergödningen och förekomsten av miljögifter har gråsälbeståndet i Östersjön minskat med cirka 60 procent under det senaste seklet.

Övergödningen har lett till en situation där allt fler fiskbestånd minskar i omfattning, vilket aktualiserar konflikter mellan yrkesfiskare och sälar. Den bakomliggande orsaken till problematiken stavas alltså övergödning. Natur och Miljö anser av samma anledning att det bästa sättet att främja samexistensen mellan yrkesfiskare och sälar är att åtgärda övergödningen.

Natur och Miljö välkomnar Jord- och skogsbruksministeriets planer på att vidareutveckla stödåtgärder till yrkesfiskare för att minimera fiskarnas ekonomiska förluster som orsakas av gråsäl. Förslagen är i linje med Nordiska ministerrådets utredning ”Mitigating a social conflict between seal, conservation and fisheries in the Baltic Sea”, 2023.

Naturresursinstitutet Lukes forskare som deltog i utredningen har utvecklat och testat sälskrämmor som kunde användas i större utsträckning. Enligt Naturresursinstitutets utredning om metoder som syftar till att lindra konflikterna mellan sälar och fiskerinäringen (Hylkeiden ja kalatalouden välisten konfliktien lieventämiskeinot, 81/2022), är de nuvarande ersättningsnivåerna otillräckliga eftersom de inte sporrar yrkesfiskarna till att investera i sälskrämmor eller sälsäkra fiskeredskap.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets promemoria har de finska myndigheterna betalat cirka 210 000 euro i understöd för avlägsnande av gråsälar under åren 2020–2023. Nu vill ministeriet höja anslaget till 875 000 euro för nästa år.

Det framgår inte av promemorian om detta budgetanslag ska öronmärkas enbart för ersättningen av sälsäkra fiskeredskap eller om det förslagna budgetanslaget också är reserverat för att finansiera kostnader som är förbundna med säljakt. Natur och Miljö har inte lyckats nå sakkunniga på Jord- och skogsbruksministeriet för att komma underfund med den planerade allokeringen av budgetanslaget.

Vi motsätter oss i linje med våra tidigare utlåtanden en utökad jakt på gråsälen, men välkomnar alla åtgärder som främjar samexistensen mellan yrkesfiskare och sälar.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...