Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om Forststyrelsens utredning om utvidgning av de marina nationalparkerna i Finska viken (10.12.2014)

Utlåtande , Publicerat:

till miljöministeriet
hänvisning: YM6/5711/2012

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt om utredningen

Natur och Miljö anser att utredningen är bra och ger en god grund för beredningen av framtida beslut. Utredarna har granskat nationalparkerna ur många olika perspektiv. Det finns ett behov av att i ett senare skede precisera såväl kostnaderna som den ekonomiska nyttan av flera och större nationalparker i Finska viken.

Behovet av nya och större nationalparker

Finska vikens skärgård är en unik del av den finländska naturen. De nuvarande naturskyddsområdena i kombination med nuvarande användning av land- och havsområden är inte tillräckliga för att bevara den mångfald av naturtyper och den artmångfald som förekommer i området. I rapporten framförs starka ekologiska motiveringar till varför nationalparkerna borde utvidgas.
En nationalpark har även andra syften, bl.a. att erbjuda möjligheter till rekreation för den breda allmänheten. Finska vikens skärgård är ett populärt område som betjänar både invånarna i huvudstadsregionen och besökare längre ifrån.

Förslagen

Porkala nationalpark

Natur och Miljö understöder varmt att en ny nationalpark grundas i Porkalaområdet. Natur och Miljö föreslår, att nationalparken genast från början skulle ha den största föreslagna omfattningen (alternativ 3), men att den gärna kunde kallas Porkala nationalpark, eftersom namnet är välkänt. Natur och Miljö anser att även Bjurs i Ingå samt Kallbådan i Kyrkslätt kunde ingå i den nya nationalparken. Porkala nationalpark skulle på ett värdefullt sätt komplettera nätverket av naturskyddsområden med goda möjligheter till rekreation för invånarna i huvudstadsregionen och tillfälliga besökare även längre ifrån.

Ekenäs nationalpark

Natur och Miljö understödet förslaget att utvidga Ekenäs nationalpark med Segelskärs utskärsområde. Natur och Miljö stöder tanken att införliva mera vattenområden i nationalparken, eftersom vattennaturen och livet på havsbottnen är en väsentlig del av skärgårdsnaturen.

Skärgårdshavets nationalpark

Natur och Miljö håller med om rapportens slutsats att Skärgårdshavets nationalpark i dag är för fragmenterad. Utredningarna om hur nationalparkens område kunde utvidgas bör fortsätta. Vi understöder varmt förslagen att inledningsvis inkludera Örö och Utö i nationalparken.

Sammanfattning

Natur och Miljö föreslår att miljöministeriet utan dröjsmål fortsätter beredningen av de förslag som ingår i rapporten.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman,
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...