Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för naturgasledningen i Östersjön, miljökonsekvensbedömningen inom den finska ekonomiska zonen

Utlåtande , Publicerat:

Till Nylands miljöcentral

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att få ge ett utlåtande och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Natur och Miljö anser att miljökonsekvensbedömningen generellt sett är välgjord och uppskattar Nord Streams strävan till öppenhet och grundlig intressentdialog. Miljökonsekvensbedömningen på ett värdefullt sätt har ökat kunskapen om förhållandena på havsbottnen i Finska viken, vilket förhoppningsvis kan gagna miljöforskningen framledes.

Natur och Miljö ifrågasätter fortsättningsvis projektets snäva tidtabell. Nord Stream har lämnat in ansökan om tillstånd före kommentarerna till de olika miljökonsekvensbedömningarna (inklusive bl.a. stenkrossverksamhet) blivit behandlade. Förbundet anser, att behandlingen av tillståndsansökningen inte kan inledas, innan miljökonsekvensbedömningarna är grundligt utvärderad.

Projektbeskrivningen

I Nord Streams ansökan om tillstånd för statrådets samtycke i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon finns en precisering om att annan teknik kommer att användas vid byggnadsskedet än den man beskrivit i miljökonsekvensbedömningen. Enligt tillståndsansökan kommer man istället för ankarpositionering att använda sig av ett fartyg med dynamisk positionering i området mellan gränsen för Finlands och Rysslands ekonomiska zon och kilometerpunkten 300 väster om Hangö udd. Miljökonsekvenserna för denna nya typ av teknik finns inte beskrivna i miljökonsekvensbedömningen. Natur och Miljö anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras på denna punkt. Om denna teknik visar sig vara mindre skadlig för miljön, bör även en bedömning av miljökonsekvenserna vid användning av denna teknik för hela linjen inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Natura 2000-nätverket

Våren 2009 har miljöministeriet presenterat ett förslag till komplettering av Natura 2000-nätverket. Förslaget innehåller fyra nya områden på öppet hav. Så fort statsrådet har fattat beslut om dessa områden, bör även miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en analys av projektets inverkan. Natur och Miljö rekommenderar, att denna analys görs redan före statsrådets beslut.

Uppföljningsprogrammet

Eftersom projektet till sin omfattning och tekniska genomförande är helt unikt för Östersjön, måste stor vikt fästas vid övervakning av miljökonsekvenserna under byggnadsfasen och under användningen. Uppföljningen bör beskrivas i större detalj än det som föreslås i kapitel 15.

Ammunition och gifttunnor i bottensediment

Enligt miljökonsekvensbedömningen måste man av säkerhetsskäl spränga all ammunition och alla minor som finns längs rörets rutt. Natur och Miljö efterlyser andra metoder för att ta bort ammunitionen eftersom detoneringen kan skada både fisk och marina däggdjur som finns i närheten. Natur och Miljö anser också att man enligt försiktighetsprincipen borde avlägsna tunnor med möjligen giftigt innehåll före man tillåter att gasrörets får byggas.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...