Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utvecklingsplanen för regionalt samarbete kring miljöfostran (Suomen ympäristö 47/2006)

Utlåtande , Publicerat:

Till Mellersta Finlands miljöcentral
Hänvisning: KSU-2007-J-14/574

Natur och Miljö har tagit del av rapporten ”Kasvata, Ennaltaehkäise, Valvo, Korjaa” och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Miljöfostran kan å ena sidan ses som ett verktyg för miljövård och å andra sidan som ett tema eller en sektor inom bildning. Båda perspektiven är relevanta och riktiga. En utvecklingsstrategi för miljöfostran måste dock beakta olikheterna inom förvaltningsstrukturerna inom respektive sektor (miljöpolitik/ utbildningspolitik).

Förslaget till utvecklingsplan för regionalt samarbete kring miljöfostran tonar ner betydelsen av nuvarande förvaltningsstrukturer och betonar kraftigt tanken att olika aktörer skall samarbeta. En stark linjedragning från ministeriernas sida är dock, att ansvaret för koordineringen av utvecklingsarbetet har ålagts miljöförvaltningen.

Enligt Natur och Miljös uppfattning är denna utgångspunkt problematisk ur ett språkligt perspektiv. Inom utbildningspolitiken har modersmålets centrala ställning noterats och behovet av svenska särlösningar har på alla nivåer beaktats väl. Inom miljöförvaltningen föreligger hela tiden en risk för att i princip tvåspråkiga strukturer i praktiken erbjuder betydligt sämre service på svenska.

Den språkliga medvetenheten lyser med sin frånvaro i det nu presenterade förslaget. Den regionala infallsvinkeln, som följer miljöförvaltningens struktur, leder till att den svenska språkliga minoritetens särbehov inte har analyserats och beaktats i tillräckligt hög grad.

Aktörer, som arbetar med miljöfostran på svenska, behöver egna samarbetsorgan och en egen strategi, som beaktar de särskilda utmaningar som är förknippade med minorietsspråkets ställning, exempelvis gällande undervisningsmaterial och utbildning av pedagoger/ personal. Eftersom den finlandssvenska befolkningen huvudsakligen bor inom ett rätt så begränsat område har fungerande lösningar för hela ”Svenskfinland” utvecklats inom många andra sektorer.

Utvecklingsplanens slutsatser och konkreta förslag (avsnitt 6)

Natur och Miljö anser, att förslaget till ett nätverk av regionala utvecklingscenter inte i tillräckligt hög grad beaktar den svenskspråkiga befolkningens behov. Natur och Miljö anser, att svenskspråkiga koordinatorer och egna samarbetsnätverk behövs åtminstone i Österbotten (Västra Finlads miljöcentral), Åboland (Sydvästra Finlands miljöcentral) och Nyland (Nylands miljöcentral). Landskapet Åland omnämns över huvudtaget inte i rapporten.

Ett annat alternativ vore att skapa en helt egen struktur på svenskt håll. Natur och Miljö bedömer, att det på överregional/ nationell nivå finns många svenskspråkiga aktörer, som kan ha en viktig roll i utvecklandet av miljöfostran på svenska.

Sammanfattning

Natur och Miljö stöder varmt planens grundläggande tanke att stärka utvecklingen av miljöfostran genom starkare regionalt samarbete. Frågan om hur detta skall ske i Svenskfinland bör dock analyseras betydligt djupare än hittills. Natur och Miljö erbjuder sig att medverka i den fortsatta beredningen av detta.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf
Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...