Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Riksdagen vill revidera EU:s naturdirektiv för att tillåta jakten på den utrotningshotade vargen. Foto: Craig Jones Wildlife Photography

Riksdagens beslut om vargjakten strider mot EU:s naturdirektiv

Pressmeddelande , Publicerat:

Att kalla jakten på ett utrotningshotat djur för ”stamvårdande” är ett praktexempel på orwellskt språkbruk där man försöker ge ett sken av att vargstammen ska vårdas genom att skjuta ihjäl rödlistade, ytterst sällsynta djur.

Riksdagen beslöt för ett par veckor sedan att tillåta så kallad ”stamvårdande” jakt på den utrotningshotade vargen i hela landet. Endast 17 riksdagsledamöter röstade mot jakten.

Beslutet bygger på jord- och skogsbruksutskottets betänkande, som efterlyser en precisering av jaktlagen så att vargjakten framöver ska tillåtas med stöd av dispens, förutsatt att det inte skadar vargstammen. Enligt riksdagen ska regeringen bereda en sådan lagstiftning som tillåter vargjakt i hela landet "om detta inte inverkar menligt på bevarandet eller uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå för arten."

Riksdagens beslut strider flagrant mot EU:s naturdirektiv och folkrätten. Vargen är för närvarande införd i bilaga IV i EU:s habitatdirektiv. Det innebär att vargen är strikt skyddad och att vargjakten tillåts endast i sällsynta undantagsfall.

Professor Anne Kumpula vid Åbo universitet betraktar riksdagens beslut som mycket exceptionellt. Om myndigheterna går vidare med jakten kan EU-kommissionen väcka en talan mot Finland i EU-domstolen, understryker hon. Kumpula är en av landets bästa experter på miljörätt.

Riksdagens beslut binder statsminister Sanna Marins (SDP) regering att arbeta för att EU:s habitatdirektiv revideras. Enligt riksdagen bör regeringen lobba för att den fennoskandiska vargen ska flyttas till skyddskategori V för att ge grönt ljus för vargjakten i hela landet.

- Det är anmärkningsvärt att vårt lands lagstiftare inte respekterar EU:s naturdirektiv. Det här skadar Finlands anseende inom EU och i europeiska naturvårdskretsar, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Jord- och skogsbruksministeriet beslöt i december i fjol att befästa en förordning som tillåter jakten på högst 20 vargar i år. Beslutet överklagades av flera miljöorganisationer, varefter förvaltningsdomstolarna i Åbo, Vasa och Norra Finland införde förbud mot verkställighet.

Åbo förvaltningsdomstol stoppade i början av oktober Viltcentralens planer på att tillåta vargjakt i Egentliga Finland. Enligt domslutet strider myndigheternas planer mot EU:s naturdirektiv.

- Att kalla jakten på ett utrotningshotat djur för ”stamvårdande” är ett praktexempel på orwellskt språkbruk där man försöker ge ett sken av att vargstammen ska vårdas genom att skjuta ihjäl rödlistade, ytterst sällsynta djur, säger Sederholm.

Natur och Miljö understryker att den nuvarande lagstiftningen redan möjliggör en skyddsjakt på sådana vargar som orsakar orimligt mycket skada för till exempel jordbrukare som bedriver boskapsskötsel.

Enligt Naturresursinstitutets kalkyler fanns det 37 varggrupper och 21 vargpar i landet i mars i år. Det innebär att det finns endast cirka 295 vargar i landet.
Naturresursinstitutets forskare slår fast att den finska vargstammen borde uppgå till minst cirka 500 individer. Om vargstammen är mindre än så höjs risken för inavel och genetiska sjukdomar.

- Vem som helst förstår ju att 295 vargar är en så liten population att livskraften i vargstammen är allvarligt hotad. Det är beklämmande att landets riksdag väljer att strunta i forskarnas rekommendationer, säger Sederholm.

För ytterligare information:
Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tel. 045 2700 313

Taggar

Du kanske också är intresserad av...