Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Natur och Miljö motsätter sig Jord- och skogsbruksministeriets planer på att tillåta dispensjakt på 28 vargar. Foto: Craig Jones Wildlife Photography

Jord- och skogsbruksministeriets förslag hotar den finska vargstammen

Utlåtande , Publicerat:

Natur och Miljö anser att målsättningen att tillåta jakten på 28 vargar inte bygger på seriös forskning eller juridiskt hållbara bedömningar.

Natur och Miljö tackar för möjligheten att kommentera Jord- och skogsbruksministeriets förslag till ny förordning som skulle tillåta jakten på upp till 28 vargar.

Vi motsätter oss Jord- och skogsbruksministeriets förslag eftersom det strider flagrant mot EU:s naturdirektiv. Vargen är för närvarande införd i bilaga IV i EU:s habitatdirektiv. Det innebär att vargen är strikt skyddad och att vargjakt tillåts endast i sällsynta undantagsfall. En skyddsjakt på så kallade enskilda ”problemvargar” är tillåten enligt nuvarande lagstiftning. Jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning är därmed onödigt.

Enligt Naturresursinstitutets senaste inventering i mars i fjol uppgick vargstammen till cirka 295 individer. Institutets riktgivande prognos för november 2022 talar om ett vargbestånd på 367–482 individer, men den prognosen bygger på spekulation och stora osäkerhetsfaktorer.

Den föreslagna förordningen bygger på antagandet att antalet vargar ökar med cirka 16 procent per år och att vargjakten därmed inte skulle utgöra ett hot mot vargstammens livskraft. Antagandet är felaktigt. Enligt Naturresursinstitutets forskare borde den finska vargstammen uppgå till minst cirka 500 individer för att vargstammen ska vara tillräckligt livskraftig. Om vargstammen är mindre än så höjs risken för inavel och genetiska sjukdomar, uppger Naturresursinstitutet.

Natur och Miljö anser att målsättningen att tillåta jakten på 28 vargar inte bygger på seriös forskning eller juridiskt hållbara bedömningar. Det finns ingen anledning att anta att det skulle uppstå 28 sällsynta undantagsfall som skulle tillåta jakten på den rödlistade vargen. Förslaget ger också signalen att det går att köpslå och tumma på de folkrättsliga riktlinjer i naturdirektivet som har slagits fast av Europeiska unionen.

Jord- och skogsbruksministeriets planer strider därtill mot andemeningen i de verkställighetsförbud som förvaltningsdomstolarna i Åbo, Vasa och Norra Finland införde i fjol.

Jord- och skogsbruksministeriets förslag till ny förordning lanseras i en situation där naturförlusten och utarmningen av artrikedomen har debatterats mer än någonsin i vårt land.

De finska myndigheterna borde under rådande omständigheter göra sitt yttersta för att värna om alla rödlistade, utrotningshotade djur och inte bereda förslag som undergräver naturskyddet och hotar den fennoskandiska vargens fortlevnad i Finland.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...