Möjligt att boka uteundervisning i naturen för läsårets sista dagar

Nyhet , Publicerat:

När skolorna öppnar för läsårets sista dagar har klasser möjlighet att delta i utomhuspedagogisk verksamhet ute i naturen.

Vi vill betjäna daghem och skolor som vill ta del av naturskolornas uteundervisning och öppnar för bokningar av naturskoldagar. Naturskoldagarna planeras med beaktande av de begränsningar som myndigheter utfärdar. Ta tillvara utomhuspedagogikens möjligheter för att lära in ute.

Naturskolan följer utbildningsstyrelsens och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar och rekommendationer. Ytterligare rengörs all pedagogisk utrustning som barn och vuxna rör vid efter varje naturskoldag. Naturskoldagen går att ordna utan att naturskolläraren kommer in på skolan/skolgården.

Undervisningen anpassas till den förhöjda smittorisken

För tillfället ordnar vi naturskoldagar endast i daghemmens och skolornas närmiljöer för att undvika gemensamma busstransporter. Vi betonar att den största tillåtna gruppstorleken är 25 personer, men ser gärna att grupperna är mindre. Det underlättar undervisningen avsevärt under sådana här speciella förhållanden. Vi önskar att endast gruppens ordinarie pedagoger medverkar, alltså inte medföljande föräldrar.

Under naturskoldagarna tillreder vi inte mat och dryck. Vissa undervisningshelheter genomförs inte, bland annat gruppövningar där man inte kan undvika fysisk kontakt.

De nationella myndigheterna har inte givit detaljerade anvisningar gällande utomhuspedagogisk verksamhet i daghem och skolor, utan delegerat frågan till den kommunala nivån. Natur och Miljös naturskolor samarbetar med många olika kommuner och vi har anpassat våra tjänster till rådande situation. Våra naturskolor erbjuder lärorika utedagar i kommuner som tillåter detta.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...

 • Gratis e-tjänst för pedagoger i Svenskfinland – webbplatsen MAPPA lanseras nu på svenska

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Webbtjänsten MAPPA.fi samlar miljöpedagogiska material från flera organisationer under samma tak. Tjänsten ger stöd och inspiration till lärare, småbarnspedagoger och föräldrar som
  vill behandla natur- och hållbarhetsrelaterade teman med barn och unga.

  Läs mer om artikeln: Gratis e-tjänst för pedagoger i Svenskfinland – webbplatsen MAPPA lanseras nu på svenska

 • Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Utvecklingsprojektet Nya Naturum har tagit fart och den 1.4 anställdes sociolog Ylva Rancken-Lutz som projektledare. Syftet är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Natur och Miljö administrerar utvecklingsprojektet.

  Läs mer om artikeln: Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

 • Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Ekenäs naturum blir en av baserna för Naturskolan Utterns personal år 2020. Forststyrelsen blir också kvar i huset. Under året utformas en plan för ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation.

  Läs mer om artikeln: Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum