Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Gratis e-tjänst för pedagoger i Svenskfinland – webbplatsen MAPPA lanseras nu på svenska

Pressmeddelande , Publicerat:

Webbtjänsten MAPPA.fi samlar miljöpedagogiska material från flera organisationer under samma tak. Tjänsten ger stöd och inspiration till lärare, småbarnspedagoger och föräldrar som
vill behandla natur- och hållbarhetsrelaterade teman med barn och unga.

Webbplatsen fungerar som en mångsidig materialbank. Tyngdpunkten ligger på uteundervisning och hållbar utveckling. På webbplatsen kan besökarna söka efter material, övningar och handböcker som har producerats av tiotals finländska organisationer.

MAPPA.fi är en kostnadsfri webbportal som upprätthålls av LYKE-nätverket som drivs av Finlands natur- och miljöskolförbund rf. Natur och Miljö har utarbetat den svenskspråkiga versionen av tjänsten. Natur och Miljös naturskolor hör till LYKE-nätverket och organisationerna har även tidigare samarbetat kring främjande av miljöpedagogik på svenska.

Nu lanseras webbplatsen på svenska efter att ha funnits tillgänglig för finskspråkiga användare sedan år 2014.

– Vi vill nå ut till Svenskfinland och senare även resten av Norden. Efterfrågan på utepedagogiskt material ökar och vi får hela tiden flera organisationer med i vår tjänst och utbudet växer, berättar Niina Mykrä som är verksamhetsledare för Finlands natur- och miljöskolförbund rf.

Webbtjänsten användbar för pedagoger i alla ämnen och åldersgrupper

Pedagoger får konkreta tips om hur man kan använda utomhusmiljöer i undervisningen samt undervisa om hållbar utveckling med mångsidiga metoder. Mycket av materialet är mångvetenskapligt och kan användas i flera ämnen. I webbtjänsten kan man söka material med ämnesord eller enligt skolämne, t.ex. matematik, modersmål eller historia.

Coronavåren gav ett rejält uppsving för undervisningsmaterial om närnaturen och uppgifter som kan genomföras utomhus. Materialet i portalen lämpar sig bra för att användas både i distansundervisning och för att undervisa utomhus

– Nu är det en bra tidpunkt att börja med uteundervisning och MAPPA.fi underlättar lektionsplaneringen. På framsidan ser man genast vilka taggar som är populära och man kan också bläddra i undervisningsmaterialet enligt tema. På naturskolorna vill vi stödja lärarnas arbete genom att producera färdigt material som lämpar sig för utomhusundervisning, säger naturskollärare Emma Sten som har också själv skapat material som finns tillgängligt i MAPPA.fi.

Mera information

Emma Sten, naturskollärare Natur och Miljö

045 880 4480

Niina Mykrä, verksamhetsledare Finlands natur- och miljöskolförbund rf

044 7002 505

Taggar

Du kanske också är intresserad av...