Artiklar med tagg: Miljöpedagogik

Här hittar du samlat våra nyheter och pressmeddelanden. Du kan filtrera din vy med de gröna knapparna eller med att följa ett ämnesord som markeras med # nederst under varje artikel.

Observera att du hittar våra utlåtanden samlade här under Utlåtanden.

 • Möjligt att boka uteundervisning i naturen för läsårets sista dagar

  Nyhet , Publicerat:

  När skolorna öppnar för läsårets sista dagar har klasser möjlighet att delta i utomhuspedagogisk verksamhet ute i naturen.

  Läs mer om artikeln: Möjligt att boka uteundervisning i naturen för läsårets sista dagar

 • Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Utvecklingsprojektet Nya Naturum har tagit fart och den 1.4 anställdes sociolog Ylva Rancken-Lutz som projektledare. Syftet är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Natur och Miljö administrerar utvecklingsprojektet.

  Läs mer om artikeln: Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

 • Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum

  Pressmeddelande , Publicerat:

  Ekenäs naturum blir en av baserna för Naturskolan Utterns personal år 2020. Forststyrelsen blir också kvar i huset. Under året utformas en plan för ett nytt regionalt center för miljöpedagogik, naturturism och miljöinformation.

  Läs mer om artikeln: Natur och Miljö ny samarbetspart i Ekenäs naturum