Ställningstagande gällande Helmi-programmet

Utlåtande , Publicerat:

Helmiprogrammet är ett av regeringen Marins prioriterade projekt. Syftet är att skapa ett mångårigt ramverk för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, men även hjälper i kampen mot klimatförändringen och främjar vattenskydd. I programmet som sträcker sig till år 2030 ingår bland annat restaurering av naturen, skötsel av vårdsbiotoper och skydd av kärr och myrar.

Natur och Miljö gav sitt ställninstagande direkt i webbportalen Dinåsikt.fi.

Läs mer om förbundets ställningstagande i våra nyheter.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...