Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om utkast till ändring av statsrådets förordning om avloppsrening i glesbygden (542/2003)

Utlåtande , Publicerat:

YM030:00/2010

Natur och Miljö uttrycker sin tacksamhet över möjligheten att ge ett utlåtande om förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

Natur och Miljö anser, att det inte finns några vägande skäl att ändra förordningens ikraftträdande enligt förslaget. Natur och Miljö anser, att den ursprungliga övergångsperioden på 10 år kan anses vara tillräckligt lång.

Däremot vill Natur och Miljö fästa miljöministeriets uppmärksamhet vid det faktum, att förordningens bestämmelser gällande reningskrav har tolkats fel av en mängd aktörer, exempelvis professor Markku Ollikainen i den Fack Finlandia nominerade publikationen Itämeren Tulevaisuus (Gaudeamus 2010).

Missförståndet gäller begreppet ”belastningen från obehandlat avloppsvatten” i slutet av 4 § 1 mom. De många aktörer, som inte har noterat definitionerna i 3 § punkterna, har dragit den felaktiga slutsatsen att reningsprocenterna bör uppnås oberoende av de faktiska näringshalterna i det orenade avloppsvattnet. Detta har bland annat lett till att man förbisett vikten av att förebygga uppkomsten av avloppsvatten samt att man kraftigt överskattat kostnaderna av att uppfylla förordningens krav.

Det kunde således vara skäl att överväga att göra en teknisk ändring av förordningen, där de tillåtna halterna näringsämnen och syreförbrukande ämnen i utgående avloppsvatten skulle skrivas direkt ut i form av mängd/person/dag.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman,
Verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...