Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Nya Naturum ska bli gemensamt naturcenter

Pressmeddelande , Publicerat:

Utvecklingsprojektet Nya Naturum har tagit fart och den 1.4 anställdes sociolog Ylva Rancken-Lutz som projektledare. Syftet är att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Natur och Miljö administrerar utvecklingsprojektet.

I västra Nyland finns en stor mängd aktörer med intresse för naturturism, friluftsliv, miljöpedagogisk verksamhet samt spridning av information om naturen och miljön. Samarbetet mellan dessa aktörer kunde gynnas av en fysisk plats för olika typer av kundservice, möten, utbildningslokaler och kontorsfunktioner. Nu utreds möjligheten att utveckla ett nytt center för naturinformation och naturpedagogik i fastigheten Gnägget i Norra hamnen i Ekenäs.


– Det känns bra att kunna föra samman Forststyrelsens naturtjänster och Raseborgs stad med nya potentiella aktörer, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman. Genom projektet kan vi utveckla Naturskolan Utterns verksamhet. Daghem och skolor i Raseborg utgör en viktig målgrupp för naturskolan. Naturum blir en av baserna för naturskollärarna.

Dialog med invånarna i regionen


De olika aktörernas intressen och behov kommer att sammanjämkas till en gemensam vision. Dialogen mellan intressenterna styrs upp av projektledaren Ylva Rancken-Lutz vid Natur och Miljö. Målet är att identifiera vilka aktörer som kan bidra med konkreta insatser till förverkligandet av planen. Rancken-Lutz är kontaktperson för både företag, organisationer och invånare i regionen.


– Som ekenäsbo känner jag till en mängd aktörer i bygden som kunde ha stort utbyte av ett gemensamt centrum för miljöpedagogik och Östersjöfrågor och få nytta av de synergieffekter en sådan ‘hub’ kunde ge upphov till, menar Rancken-Lutz.


Intresserade invånare och besökare har chansen att bidra med idéer och synpunkter under projektets gång. Intresserade är välkomna att delta i diskussionen i Facebook-gruppen Dialog Nya Naturum eller kontakta Ylva Rancken-Lutz direkt. I mån av möjlighet ordnas även dialogmöten senare under sommaren och hösten.


Visionen om Nya Naturum ska utformas i år och från och med årsskiftet hoppas Natur och Miljö se ny verksamhet som för samman invånarna, besökarna och aktörerna inom regionen.


Projektet Nya Naturum har fått grundfinansiering från Leadergruppen PomoVäst. Även Svenska kulturfonden har bidragit till projektets finansiering.


Mera information

Bernt Nordman, verksamhetsledare Natur och Miljö
045 2700 313

Ylva Rancken-Lutz, projektledare Nya Naturum
ylva.rancken (at) naturochmiljo.fi

Läs mer om Nya Naturum på Natur och Miljös webbsajt!

Taggar

Du kanske också är intresserad av...