Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Lotta Söderlund

Nya Naturum

Nya Naturum var ett utvecklingsprojekt med Leader-stöd från Pomoväst och Svenska kulturfonden. Projektets mål var att skapa en vision om hur verksamheten vid Naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Projektet avslutades i november 2020 och projektets resultat finns sammanfattade i nedanstående slutrapport.

Slutrapport: Nya Naturum av Ylva Rancken-Lutz

Rapport om Nya Naturum av projektledare Ylva Rancken-Lutz 2020

Hankkeen loppuraportti, suomenkielinen versio:

Bakgrund om projektet:

Naturum hade under årens lopp utvecklats till en regional knutpunkt för undervisning och information, en samlingspunkt för naturintresserade personer och ett offentligt vardagsrum för barnfamiljer. En utgångspunkt för detta projekt var Raseborgs stads och Forststyrelsens naturtjänsters strategier gällande Gnäggetfastigheten i Ekenäs gästhamn. En annan utgångspunkt var att det i regionen fanns en stor mängd kommunala, statliga och privata aktörer och aktörer från tredje sektorn med intresse för naturturism, friluftsliv, miljöpedagogisk verksamhet och spridning av information om naturen och miljön. Samarbetet mellan dessa aktörer kunde gynnas av en gemensam plats för olika typer av kundservice, möten och kontorsfunktioner.

Under projektets gång fördes en dialog mellan olika intressenter, aktörer och allmänheten om hur behov och intressen skulle kunna sammanjämkas till en gemensam vision. Målet var att utveckla Nya Naturum till ett nytt center för naturinformation och naturpedagogik. Projektet genomfördes under år 2020 och resulterade i en projektrapport som beskriver visionen av Nya Naturum (se ovan).

Diskussionsgruppen Vision Nya Naturum på Facebook är ännu öppen och diskussionen får gärna fortsätta även efter att officiella projektet är avslutat. Välkommen med i gruppen!

Taggar