Foto: Lasse Ansaharju / vastavalo.net

Natur och Miljös Förbundskongress 2023

14 April

Mariehamn, Åland

-

Spara datumet! Natur och Miljös förbundskongress 14-16.4.2023

I april är det igen dags för Natur och Miljös förbundskongress! Vart tredje år ordnas det en förbundskongress i stället för ett vanligt förbundsmöte, då det väljs en förbundsordförande och fattas beslut om förbundets verksamhets- och ekonomiplan för de tre följande kalenderåren, utöver de vanliga mötesärendena på förbundsmöten.

Förbundskongressen ordnas under veckoslutet 14 - 16.4.2023 i Mariehamn på Åland. Mötet ordnas som ett hybridmöte på lördag 15.4.2023 på Hotell Arkipelag i Mariehamn med möjlighet att delta på distans via videokonferens. Utöver mötet blir det ett veckoslut med program, umgänge med miljövänner och naturupplevelser!

Mer information kommer att laddas upp på vår sajt, men pricka in datumet i din kalender redan nu!

Uppdaterad information om förbundskongressen publiceras här: www.naturochmiljo.fi/engagera-dig/medlem/forbundskongress-2023/

Motionera mera!

Ifall du vill att förbundskongressen ska behandla din motion ska motionen och den tillhörande motiveringen anmälas till Natur och Miljös styrelse senast två månader före förbundskongressen, alltså senast den 17 februari 2023.

En motion kan till exempel vara ett aktuellt miljöärende som en medlem eller lokalförening vill att Natur och Miljö tar ställning till under förbundskongressen. Genom att lämna in en motion till förbundskongressen kan du få uppbackning för frågan av förbundet på riksnivå.

Vid eventuella frågor kan du kontakta:

Johanna Lindholm, Förbundsassistent på Natur och Miljö

tfn +358 45 2700 316

johanna.lindholm@naturochmiljo.fi

Taggar