Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Benoit BOURGEOIS / European Union 2020, Source EP

Den europeiska gemenskapen

Den 9-10 november 2020 samlades medlemmarna i European Environmental Bureau (EEB) till årsmöte (Annual General Meeting). För första gången arrangerades mötet virtuellt, på grund av covid-19-pandemin.

Natur och Miljö är en av de två finländska medlemmarna i EEB. Den andra är vår finska syskonorganisation Finlands naturskyddsförbund. Sammanlagt är EEB en gemenskap av 160 organisationer. De flesta är nationella miljöorganisationer från praktiskt taget alla europeiska länder, men på senare år har även flera internationella nätverk blivit medlemmar.

Varför är Natur och Miljö medlem i EEB? Natur och Miljö anslöt sig till EEB när Finland blev medlem i EU. EEB är en lobbyorganisation, som under årtionden har byggt upp ett imponerande kontaktnät inom kommissionen, parlamentet och rådet. Genom EEB får Natur och Miljö insyn i den politiska debatten på EU-nivån och kanaler att påverka beslut gällande lagstiftning på EU-nivå. Det är synnerligen viktigt i och med att största delen av den nationella miljölagstiftningen numera handlar om att implementera EU-lagstiftning. Ett praktexempel från Svenskfinland: Jordbruket är det sektor som bidrar allra mest till övergödningen av vår skärgård och EU:s jordbruksstöd påverkar i allra högsta grad jordbrukets utveckling.

Medlemsbaserade organisationer har en särskild roll i den politiska debatten. Politiker lyssnar extra uppmärksamt på organisationer med en tydlig medlemskår som kan påverka policybeslut. Samma fenomen gäller på EU-nivå. I och med att EEB är ett språkrör för organisationer med miljontals EU-medborgare lyssnar tjänstemän och politiker noggrant på EEB.

Beslut om EU-lagstiftningen fattas i dialog mellan medlemsländerna (rådet) och EU-parlamentet. Det är viktigt att miljöorganisationer ger ungefär samma signaler på nationella och på europeiska arenor. EEB:s policydokument utformas i en dialog mellan sekretariatet i Bryssel och medlemsorganisationerna. Om du vill följa med den miljöpolitiska debatten rekommenderar jag att att läsa Memorandum-dokumenten, som riktar sig till EU:s så kallade ordförandeland, som byter med 6 månaders mellanrum.

EEB är inte bara en lobbybyrå fokuserad på EU-beslutsfattande, utan också ett värdefullt pan-europeiskt nätverk. Många av EEB:s medlemmar verkar i länder som inte är medlemmar i EU. Genom nätverket kan Natur och Miljö hitta samarbetspartners i andra länder och dra nytta av erfarenheter och innovationer från hela vår världsdel. Sakkunniga i EEB:s medlemsorganisationer samarbetar inom ramen för tematiska arbetsgrupper (Working Groups). Om du är medlem i Natur och Miljö och vill engagera dig i diskussionen om t.ex. miljöskatter, klimat eller biologisk mångfald kan du ta kontakt med vårt kansli, så kan vi berätta mer om hur man kan bli medlem i EEB:s arbetsgrupper .

13.11.2020
Bernt Nordman
verksamhetsledare Natur och Miljö

Taggar