Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Torgny Backman har varit med om att dra flera av fältkurserna vid Helsingfors universitet. Foto: Torgny Backman

Helsingfors universitets fältkurser blir fler

Uppdaterad artikel efter att information om att nedskärningar hotar studerandes fältkurser på Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet visar sig vara felaktiga.

Natur och Miljö har efter samtal med Helsingfors universitet fått dra tillbaka och ändra de påståenden om nedskärningar som det tidigare skrivits om i en bloggtext publicerad på vår webbplats den 30.6. Nya uppgifter har tillkommit efter publicering och det visar sig att man vill satsa på fler fältkurser i utbildningarna.

Torgny Backman är biolog och ekolog som nuförtiden forskar vid Helsingfors universitet. Under de senaste åren har de ekonomiska medlen från finska staten till universitet och andra skolor minskat. Trots detta vill Helsingfors universitet satsa på fler fältkurser. Backman reflekterar över situationen och tankar den väcker i bloggtexten nedan.

”Som utbildad biolog och ekolog kan jag inte tänka mig en biologiutbildning utan fältkurser. Det är dessa kurser man minns livet ut. Kan man överhuvudtaget bli biolog utan att ha varit ute i naturen via sina studier?”

Under de senaste åren har de ekonomiska medlen från finska staten till universitet och andra skolor minskat. Trots det har Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet budgeterat till fler fältkurser under perioden 2023–2026. Jag kan inte glädjas tillräckligt åt att fältkurserna både förblir livskraftiga och utökas då jag själv har varit med och dragit en obligatorisk fältkurs för svenska biologistuderanden sedan 2019 och därför sett hur ändamålsenliga och mångfacetterade de är.

Enligt mig samt de flesta elever, forskare och lektorer jag har pratat med är fältkurser de absolut viktigaste kurserna för ekologistuderanden. På fältkurser får man praktisk erfarenhet och man får bekanta sig med allehanda organismer utanför den digitala världen. Det är först på dessa kurser som man sannerligen tar in den stora biologiska mångfald som lever bland oss och lär sig uppskatta naturens komplexitet. Förståelsen för djur och natur fås inte på samma sätt från någon annan undervisningsmetod. Forskningsmetoder lärs också ut på fältkurserna och dessa lär man sig ordentligt bara med praktiskt utförande.

Dessutom bidrar fältkurserna med utomordentlig miljö för att skapa starka band med andra studeranden eftersom man bor tillsammans på biologiska stationer. Sociala interaktioner och vänner är essentiella för studerandens välmående, vilket alltid borde vara en prioritet tillsammans med högkvalitativ undervisning. På stationen, men också på andra kurser i huvudstaden, får eleverna också lära känna forskare som glatt brukar presentera olika arbetsmöjligheter inom sina fält. För elever som finner forskningsvärlden intressant kan kurser såsom fältkurser således sätta dem på rätt bana utan dröjsmål, vilket är i studerandens, universitetets och Finlands intresse.

Fältkurs sommaren -23. Foto: Torgny Backman

Borde man inte öka medlen från den finska staten till universitet och andra skolor? Vi har varit stolta över att Helsingfors universitet har rangordnats inom de 1 % bästa universiteten i världen, och det ska fortsättningsvis vara målsättningen. Borde inte ett sådant högt klassat universitet få tillräckliga statliga resurser för att utveckla och upprätthålla sin verksamhet? Borde vi inte prioritera och investera i utbildningen så att vi kan fortsätta utvecklas och förbli ett av de ledande länderna i världen?

Jag gläds åt att Bio- och miljövetenskapliga fakultetens möjligheter och beslut om att utöka antalet fältkurser. Om vi vill få ut mera biologer med god kompetens i arbetslivet, är god utbildning som även gynnar elevernas välmående vägen framåt.

Text av:
Torgny Backman, Doktorand vid Helsingfors Universitet
Backman är också styrelsemedlem i Natur och Miljö

Blogginlägget gick tidigare under rubriceringen: Nedskärningar hotar studerandes fältkurser. Texten rättades till och ändrades enligt uppgifterna i början både den 4.7 och 5.7.2023.

Taggar