Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Bild: Pixabay

Därför är bilen så viktig

Säg privatbilism och känslorna svallar. Varje miljödebatt som tangerar bilarnas roll i vårt samhälle och i våra liv blir eldfängd snabbare än en Tesla accelererar från 0 till 100.

Människans förhållande till bilen är synnerligen mångfacetterat och komplicerat, men om man sätter miljöexpertens hatt på huvudet blir bilden ganska enkel: Den förbränningsmotorförsedda bilen är en av de få utsläppskällorna som en individ själv direkt kan påverka.

Den förbränningsmotorförsedda bilen är en av de få utsläppskällorna som en individ själv direkt kan påverka.

Om du avstår från en planerad flygresa kommer just det flyget med största sannolikhet att flyga i alla fall. Om du väljer att inte dricka mjölk från kor som har ätit gräs som odlats på torvmarksåkrar kommer nedbrytningen av torven att fortsätta, med klimatstörande utsläpp som följd. Poängen med att avstå från flygresor eller att bojkotta mjölk från jordbruk på torvmarker är förstås att många konsumenter tillsammans kan ge en stark signal till producenterna att det är dags att ändra sina produktionssystem. Men det är någon annan än du som fattar beslutet om vilken produktionsteknik som skall användas. Den person som har makten har också det största ansvaret.

Om du låter bilen stå i garaget och i stället tar cykeln till butiken, så uppstår inga växthusgasutsläpp.

Den fossila oljan som har legat lagrad i berggrunden i hundratals miljoner år borde hållas kvar där. Varje liter kolväten som bränns upp och bildar koldioxid som sprids i atmosfären är egentligen för mycket. Ju förr vi lyckas ställa om till ett fossilfritt samhälle, desto större är chansen att vi lyckas stoppa den katastrofala klimatförändringen.

Att vrida om nyckeln i startlåset eller inte – det här är helt ditt val. Jag påstår inte att valet skulle vara lätt alla gånger. Samhället har minsann inte gjort det lätt att leva utan en egen bil. Det här gäller särskilt i glesbygden där kollektivtrafiken är outvecklad och avstånden till servicen kan vara långa. Född och uppvuxen på landsbygden som jag är, är jag den första att beklaga att debatten om privatbilism så snabbt brukar glida in på stereotypa motsättningar mellan stad och landsbygd.

Innan du som bilägande läsare irriterat stänger ögon och öron vill jag förtydliga mig: Jag säger inte att alla måste börja leva bilfritt nu idag eller ens imorgon. Min poäng är att varje okörd kilometer är en seger för miljön. Varje gång du inte startar motorn gör du en värdefull insats. Pröva en gång att cykla till fotbollsträningen. Ta reda på hur man tar sig till svärmors sommarställe med kollektivtrafik. Det går nog, även om du inte är lika fri att själv definiera din tidtabell.

Jag påstår inte att kollektivtrafik skulle vara problemfritt för klimatet. Bussarna i Finland använder huvudsakligen fossilt bränsle. Och de kör sina rutter oberoende av om en enskild person väljer att köpa biljett eller inte. Som kollektivtrafikkonsument kan du inte direkt påverka utsläppen från din resa. Genom att dividera bussens utsläpp per kilometer med antalet passagerare får man en siffra som visar en enskild passagerares kalkylmässiga kolfortspår. Om man stirrar sig blind på de här siffrorna borde man alltid försöka köpa den sista biljetten så att fordonet kör helt fullt. Det skulle leda till absurda situationer, så vi skall inte fastna vi den tanken.

Min poäng är ju vem som i sista hand beslutar om den förorenande motorn skall startas eller inte.

”Om jag sparar en liter bränsle, kommer någon annan att bränna upp det i stället”, tänker du kanske nu. Jo, i praktiken går det just så, men det är ändå inte riktigt samma sak som att en flygtur genomförs oberoende av om en enskild passagerare har köpt biljett eller inte. Bensin och diesel har nämligen den utomordentliga egenskapen att de kan lagras. En genomförd flygning kan inte göras ogjord, men en liter bensin kan sparas, t.ex. tills en ambulans måste susa iväg för att rädda människoliv.

Fram till slutet av 1900-talet hade bilen blivit en av de starkaste symbolerna för den industrialiserade världens miljömässigt ohållbara livsstil. Under de senaste åren har bilden blivit lite mera nyanserad. Det har blivit allt mer uppenbart att problemet finns i förbränningsmotorn, där kolvätena i bränslet reagerar med syre och det uppstår koldioxid som är en växthusgas.

Problemet finns i förbränningsmotorn, där kolvätena i bränslet reagerar med syre och det uppstår koldioxid.

Det går att driva ett fordon med annan teknik. Just nu satsar bilindustrin stenhårt på utvecklingen av elbilar. Då flyttas en del av ansvaret till elproducenterna. Ett annat spår är att en förbränningsmotor kan tankas med bränslen som inte är tillverkade av fossil olja. Miljöprestandan för olika typer av biobränslen är väldigt olika.

Jag har valt att utgå ifrån perspektivet ”individens makt och ansvar” över utsläpp. Det finns orsak att ännu påminna om att riksdagen år 2007 godkände den första lagen om inblandningstvång för biobränslen. Bränsledistributörerna är skyldiga att se till att en viss andel av alla trafikbränslen som säljs i Finland skall vara tillverkade av förnyelsebara (icke-fossila) råvaror. Nu år 2020 är målet 20 % och fram till år 2030 skall man komma upp till 30 %. Det här betyder i praktiken att det bränsle som säljs i vanliga mackar delvis innehåller biokomponenter. Som konsument kan du inte veta vad som finns i just den cistern från vilken du fyller din tank, eftersom utjämningen görs på nationell nivå och på årsbasis.

Inne i förbränningsmotorn sker samma process, vare sig bränslet är tillverkat av fossil olja eller av förnyelsebara råvaror. Om man beaktar hela livscykeln är biobränslen klimatmässigt att föredra framom fossila bränslen, eftersom de inte ökar mängden kol i biosfärens kretslopp, men på kort sikt är resultatet det samma: När man bränner kolväten uppstår koldioxid.

Därför är bilen fortfarande en central fråga för miljörörelsen.

13.7.2020
Bernt Nordman
Är verksamhetsledare för Natur och Miljö och lever utan bil

Taggar