Grankulla Miljöförening - Kauniaisten Ympäristöyhdistys rf

Föreningen vill värna om och väcka intresse för naturen och miljön. En viktig del av verksamheten är naturexkursioner i friluftsområden och nationalparker inom Nyland och närliggande områden. Programmet under exkursionerna är fritt men deltagarna får alltid informationsblänkare om naturen och miljön i utfärdsmålen. Föreningen är tvåspråkig.

2019 besökte föreningen t.ex Meiko friluftsområde i Kyrkslätt och Lemmenlaakso vid Kervo å i Träskända. Vi ordnar också temasammankomster kring t.ex avfallshantering, ekologisk mat eller balkongodling. Dessutom vill styrelsen verka för att man flexibelt kunde göra yrkanden gällande aktuellt i kommunpolitiken till förmån för klimat- och andra miljöfrågor. Föreningen har varit aktiv t.ex i frågan om att bevara en lundartad park i närheten av stadshuset, där man planerat bygga bostadshus.

Före restriktionerna i samband med Covid-19 epidemin hann föreningen besöka Vanda energis avfallskraftverk och i april plockade vi skräp (med behöriga avstånd) i Grankulla med omnejd.

Plock ur verksamheten:

 • Maj-september Ängsinventeringar och slåtter på föreningens äng i Grankulla
 • Höstexkursion (förslag: Naturstigar kring Kisakallio i Lojotrakten eller Sibbo storskog)
 • Nationalparkskväll tillsammans med andra föreningar
 • Klimatsmart mat tillsammans med Marthorna
Grankulla Miljöförening. Foto: Tage Lampén
Ängsinventering. Foto: Tage Lampén

Kom med i lokalföreningens verksamhet!

Bli medlem i Grankulla Miljöförening och följ Grankulla Miljöförening på Facebook och på webben.
Kontaktperson: pippi.collander (at) gmail.com

GMF KYY styrelse 2020

 • Ordförande Camilla Sederholm, tfn 040 8452975, e-post camilla.sederholm (at) gmail.com
 • Viceordförande Pippi Collander, tfn 040 0260285, e-post pippi.collander (at) gmail.com
 • Sekreterare Mona Sandell, tfn 040 5496288, e-post mona.sandell (at) pp.inet.fi
 • Tage Lampén
 • Pia Norrgård-Sillanpää
 • Risto Railo
 • Nalle Valtiala
 • Nina Hagner-Wahlsten, suppl.
Porkala udd. Foto: Tage Lampén