Grankulla Miljöförening - Kauniaisten Ympäristöyhdistys rf

Föreningen vill värna om och väcka intresse för naturen och miljön. En viktig del av verksamheten är naturexkursioner i friluftsområden och nationalparker inom Nyland och närliggande områden. Programmet under exkursionerna är fritt men deltagarna får alltid informationsblänkare om naturen och miljön i utfärdsmålen. Föreningen är tvåspråkig.

2019 besökte föreningen t.ex Meiko friluftsområde i Kyrkslätt och Lemmenlaakso vid Kervo å i Träskända och hösten 2020 Karnaistenkorpi friluftsområde i Lojo. Vi ordnar också temasammankomster kring t.ex avfallshantering, ekologisk mat och balkongodling. Dessutom vill styrelsen verka för att man flexibelt kunde göra yrkanden gällande aktuellt i kommunpolitiken till förmån för klimat- och andra miljöfrågor. Föreningen har varit aktiv t.ex i frågan om att bevara en lundartad park (Junghansparken) i närheten av stadshuset, där man planerat bygga bostadshus.

Före restriktionerna i samband med Covid-19 epidemin hann föreningen besöka Vanda energis avfallskraftverk och i april plockade vi skräp (med behöriga avstånd) i Grankulla med omnejd.

Plock ur verksamheten 2021:

Paus för vägkost på berget vid Bisaträsk. Foto: Tage Lampén

Naturklubben bestämmer takten på väg upp mot Högberget. Foto: Tage Lampén

Föreningen har lovat sköta om en äng invid Bibelinstitutet i Grankulla. På våren och högsommaren inventeras växterna och på hösten hålls slås gräset och slyet röjs bort.

Årets slåttertalkot gick av stapeln må 20.9.2021. Foto: Tage Lampén

Bilder från tidigare år och evenemang:

Grankulla Miljöförening. Foto: Tage Lampén
Ängsinventering. Foto: Tage Lampén

Kom med i lokalföreningens verksamhet!

Bli medlem i Grankulla Miljöförening och följ Grankulla Miljöförening på Facebook och på webben.
Kontaktperson: pippi.collander (at) gmail.com

GMF KYY styrelse 2020

  • Ordförande Camilla Sederholm, tfn 040 8452975, e-post camilla.sederholm (at) gmail.com
  • Viceordförande Pippi Collander, tfn 040 0260285, e-post pippi.collander (at) gmail.com
  • Sekreterare Mona Sandell, tfn 040 5496288, e-post mona.sandell (at) pp.inet.fi
  • Tage Lampén
  • Pia Norrgård-Sillanpää
  • Risto Railo
  • Nalle Valtiala
  • Emil Vasara
  • Nina Hagner-Wahlsten, suppl.
Porkala udd. Foto: Tage Lampén

Taggar