Sommardagar kring vetenskap, hållbarhet och miljö

31 Maj

Helsingfors / Jyväskylä / Online

-

Hur kan en långsiktig miljöuppföljning bromsa klimatförändringen och stävja förlusten av biologisk mångfald?

Årets upplaga av sommardagarna för öppen vetenskap belyser hållbarhetsfrågor ur olika synvinklar.
Sommardagarna är ett multilokalt hybridevenemang – du kan delta i Helsingfors, Jyväskylä eller online.

Evenemangets huvudspråk är finska.

Taggar