Foto: Tuuli Solhagen

Kom med i Natur och Miljö

Nu är rätt tid att komma med i Natur och Miljö! Kom med i nya nätverk och delta i evenemang på olika orter i hela Svenskfinland.

Sedan år 1970 har engagerade naturvänner samlats ihop för att stå upp för naturens och miljöns bästa. En genomsyrande tanke i förbundets verksamhet är vikten av egna upplevelser i naturen och kännedom om ens omgivning. Genom att lära känna naturen skapar man grunden till att vilja värna om den.

Välkommen med!

Läs mer