EU vill förbjuda tusentals skadliga kemikalier. Natur och Miljö anser att målsättningen är banbrytande.

EU vill förbjuda tusentals skadliga kemikalier

Nyhet , Publicerat:

Viljan att förbjuda hela kluster av kemikalier är banbrytande.

Europeiska Unionen går in för att avveckla tusentals skadliga kemikalier. Målsättningen, som lanserades denna vecka, ingår i EU:s gröna giv.

Miljöorganisationerna har lobbat för denna reform i flera decennier. Enligt miljöorganisationen European Environmental Bureau rör det sig om cirka 5 000 till 7 000 kemikalier som enligt planen ska fasas ut före 2030.

På listan över de kemikalier som ska förbjudas finns alla flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, bisfenoler och PVC-plaster. En stor del av dessa kemikalier innehåller cancerframkallande eller hormonstörande ämnen och komponenter som försämrar immunförsvaret.

- Målsättningen att förbjuda hela kluster av kemikalier, i stället för enskilda kemikalier är banbrytande. Den kemiska industrin har tidigare kringgått förbuden genom att ersätta förbjudna kemikalier med tillåtna kemikalier som innehåller liknande skadliga ämnen. I bästa fall kan EU:s nya giv sätta stopp för dessa tendenser, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Trots det stora genombrottet kvarstår fortfarande tusentals skadliga kemikalier som inte omfattas av EU:s målsättningar. Den lista som nu har offentliggjorts ska kompletteras i etapper. Avvecklingen av kemikalierna börjar inom två år, meddelar EU.

”Det rör sig hittills om politiska utfästelser. Vi ska se till att tjänstemännen omsätter dessa löften i praktiska handlingar”, säger Tatiana Santos, chef för enheten för kemikaliepolicy på EEB i ett pressmeddelande.

Cirka 200 000 kemikalier används i EU i dag. Omkring tre fjärdedelar av alla kemikalier som tillverkas inom EU är skadliga för miljön och hälsan. Kemiska föroreningar orsakar fler dödsfall i världen än covid-19, uppger FN.

EEB är Europas största miljönätverk. Organisationen har 170 medlemsorganisationer i 35 länder. Natur och Miljö är medlemsorganisation i EEB.

Taggar