Möteshandlingar 2020

Styrelsens förslag och diskussionsunderlag är utgångspunkten för diskussionen och beslut på mötet. Motförslag och förslag till kompletteringar kan presenteras först under mötet.
Webbsajten bore klara av många samtidiga användare under mötet, men vi rekommenderar att du laddar ner egna kopior av handlingarna i god tid före mötet.
På grund av webbreformen våren 2020 finns inte handlingarna från tidigare förbundsmöten tillgängliga på webben just nu. Kontakta kansliet om du är intresserad av arkivmaterial.

Möteskallelsen:

Möteshandlingar

Bilaga A: Föredragningslistan ("arbetsordning")

Bilaga B: Motioner

Bilaga C: Naturskolornas roll i organisationen

Bilaga D: Ny fullmakt gällande Skärgårdsfondens kapital

Bilaga E: Årsberättelse 2019

Bilaga F-1: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019

Bilaga F-2: Elektroniska underskrifter

Bilaga G: Revisionsberättelse

Bilaga H: Val av förbundsordförande

Bilaga I: Val av styrelsemedlemmar

Bilaga J: Arvoden för förtroendevalda

Bilaga K: Val av revisor och verksamhetsgranskare

Bilaga L: Verksamhetsgranskarens uppdrag

Bilaga M: Val av valberedning

Bilaga N: Medlemsavgifter 2021

Bilaga O: Verksamhets- och ekonomiplan 2021-2023

Bilaga P: Verksamhetsplan 2021

Bilaga Q: Budget 2021

Bilaga R: Fullmakt verksamhetsfonden

Bilaga S: Förslag till stadgeändring

Frågor? Kontakta oss!

  • Lisbeth Forss

    Tf verksamhetsledare

    E-postadress: lisbeth.forss (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar