Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Miljöorganisationerna kräver snabba beslut om stärkt skogsskydd

Pressmeddelande , Publicerat:

Greenpeace, Finlands naturskyddsförbund, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto och Natur och Miljö kräver att statsminister Sanna Marins regering skrider till verket för att skydda de sista naturskogarna i vårt land.

Greenpeace, Finlands naturskyddsförbund, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto och Natur och Miljö kräver att regeringen skrider till verket för att skydda de sista naturskogarna i vårt land. Skövlingen av de statsägda naturskogarna har fortsatt under denna regeringsperiod, trots kritik från forskare. En protestlista som har undertecknats av 21 297 finländare överlämnas i dag till statsminister Sanna Marin som träffar representanter från miljöorganisationerna Greenpeace, WWF och Finlands naturskyddsförbund.

”Förstörelsen av naturskogarna har fått fortsätta alltför länge i Finland, trots att forskarna och folkopinionen motsätter sig utvecklingen. Statsminister Sanna Marin måste bevisa att hennes regering gör något konkret för att stoppa utarmningen av artrikedomen”, säger Juha Aromaa, biträdande landsdirektör på Greenpeace Norden.

Miljöorganisationerna kräver att skyddet av naturskogarna tryggas i ett principbeslut som fattas av statsrådet före vårens budgetmangling. Utöver detta vill miljöorganisationerna att finansieringen av skogsskyddet i privatägda skogar ska flerfaldigas. Greenpeace överlämnar i dag en protestlista med 21 297 underskrifter till Marin. Protestlistan kräver att skyddet av naturskogarna stärks.

Miljöorganisationerna anser att Forststyrelsen behöver starkare ägarstyrning och att det införs ett avverkningsförbud i de statsägda naturskogarna.

”Den finska naturen utarmas i ett alarmerande tempo. Naturskogarna utgör den mest värdefulla delen av vår skogsmiljö. Vi måste skydda de statsägda naturskogarna och införa ett omedelbart avverkningsförbud. Nu måste vi agera”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare på WWF.

”Kunskapen om de statsägda naturskogarna har förbättrats de senaste åren. Tack vare alla inventeringar vet vi att det återstår allt färre naturskogar och att dessa skogar hotas av avverkningar. Det börjar bli bråttom att rädda dessa områden och för det behövs regeringens stöd”, säger Harri Hölttä, ordförande för Finlands naturskyddsförbund.

Skyddet av gammelskogarna har starkt stöd inom det vetenskapliga samfundet. En tvärvetenskaplig naturpanel föreslog i december i fjol att Finlands skogsskydd ska stärkas och att myndigheterna inför ett omedelbart avverkningsförbud i landets statsägda gammelskogar.

Finland har inom ramen för EU:s strategi för biologisk mångfald förbundit sig att skydda alla gammelskogar i naturtillstånd. Det föreligger nu en risk att naturskogarna krymper medan den politiska styrningen och besluten att skydda skogarna låter vänta på sig.

En arbetsgrupp som backas upp av Konestiftelsen har de två senaste åren kartlagt landets statsägda, oskyddade skogar. Enligt arbetsgruppens preliminära uppgifter finns det ytterst få naturskogar kvar söder om det samiska hembygdsområdet. Det borde vara en självklarhet att de resterande naturskogarna i södra Finland skyddas.

Enligt arbetsgruppen hotas en tiondel av naturskogarna söder om Kajanaland av avverkningar. Tack vare förhandlingar mellan miljöorganisationerna och Forststyrelsen har en del av dessa hot avstyrts. Trots det har nya avverkningsplaner gjorts upp.

"Största delen av alla utrotningshotade arter påträffas i naturskogarna. Antalet rödlistade arter ökar stadigt i den finska skogsmiljön. Enda sättet att vända den här trenden är att utöka skogsskyddet", säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare på Natur och Miljö.

Läs vårt brev till statsminister Sanna Marin (på finska).

Ytterligare information:

Aki Arkiomaa, verksamhetsledare, BirdLife, 010 406 6207

Juha Aromaa, biträdande landsdirektör, Greenpeace Norden, 050 369 6202
Matti Liimatainen, skogsexpert, Greenpeace Norden, 0400 346 329

Riku Eskelinen, verksamhetsledare, Luonto-Liitto, 050 572 7782

Camilla Sederholm, verksamhetsledare, Natur och Miljö, 045 2700 313

Harri Hölttä, ordförande, Finlands naturskyddsförbund, 040 722 9224

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland, 040 8407 461

Mai Suominen, ledande skogsexpert, WWF Finland, 050 3224 363

Taggar

Du kanske också är intresserad av...