Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Ersättningar för förebyggande naturvård istället för skador

Nyhet , Publicerat:

Fredade djur kan i vissa situationer orsaka skador på egendom. Sedan länge har näringsidkare och även privatpersoner kunnat söka om ersättningar från staten, men det nuvarande systemet för utbetalning av ersättningar är föråldrat. Natur och Miljö medverkade i styrgruppen för RauLaKo-projektet som utredde olika sätt att utveckla systemet för ersättningar.

Miljöministeriet har nu på basen av RauLaKo-rapporten utformat ett förslag till en ny lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Lagen skulle omfatta endast de djur som är fredade i naturvårdslagen. Det finns annan lagstiftning för ersättningar av skador som orsakas av stora rovdjur som klassas som vilt och omfattas av jaktlagen.

Det primära syftet med lagpropositionen är att förbättra skyddet för djur och öka acceptansen för naturvård.

Natur och Miljö önskar att man i Finland i högre grad skulle övergå från skadebaserade ersättningar till ersättningar för naturvårdsprestationer. Ett exempel är systemet där staten betalar en ersättning enligt antalet häckade kungsörnspar inom renskötselområdet. Detta fungerar som en ersättning för de renkalvar som kungsörnarna river.

Den nya lagens system för stöd till åtgärder som förebygger skador skall inte heller överlappa andra offentliga stödformer. Åtgärder för att förebygga skador på t.ex. odlingar skall i första hand finansieras genom jordbrukets stödsystem. Ett exempel är fågelåkrar. Bland annat vitkindade gäss har orsakat betydande ekonomiska skador för jordbrukare när fåglarna vilar och äter på åkrar under sina flyttresor mellan häckningsområdena vid norra ishavet och övervintringsplatserna söder om Östersjön. I huvudsak skall fågelåkrar finansieras av jordbruksstöd, men de kan kompletteras med finansiering som beviljas på basen av den nya lagen. Med hjälp av en fågelåker lockar markägaren flyttfåglarna till en annan åker än odlingsåkern med att t.ex. sprida särskilt foder på den.

Natur och Miljö tycker att det är skäligt med en liten självrisk. Skador som fridlysta djur åstadkommer är naturliga fenomen i likhet med stormar och åskskurar. På årsnivå är minimigränsen på 170 euro rimlig. Däremot tycker vi inte om förslaget att man i summan skulle inräkna kostnader för att bedöma omfattningen på skadorna. Det skulle i praktiken betyda att väldigt små skador kunde komma att belasta myndigheterna.

Lagen är planerad att träda i kraft den 1.1.2022.

Läs mer i Natur och Miljös utlåtandearkiv här på webben.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...