Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Gruvan Talvivaara i Sotkamo orsakade omfattande nedsmutsning av de lokala vattendragen samtidigt som skadestånden har bantats ned till ett minimum. Foto: Antti Lankinen / Wikimedia Commons

Nej till gruvor i naturskyddsområden!

Nyhet , Publicerat:

Natur och Miljö föreslår att naturskyddsområden fredas från malmletning och gruvdrift i enlighet med försiktighetsprincipen.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering har överlåtit en proposition till riksdagen som syftar till att revidera naturvårdslagen. Den nya naturvårdslagen ska ersätta den tidigare lagen med samma namn från 1997.

Natur och Miljö kommenterade lagförslaget för riksdagens miljöutskott i tisdags.

- Regeringens lagförslag tillåter behovsprövad malmletning och gruvdrift i sådana naturskyddsområden som saknar status som nationalparker. Det här bäddar för stora konflikter då vi vet att malmletningen i vår natur kommer att öka explosionsartat, säger Camilla Sederholm, verksamhetsledare för Natur och Miljö.

Sederholm föreslår att naturskyddsområden fredas från malmletning och gruvdrift i enlighet med försiktighetsprincipen.

- Förslaget till ny naturvårdslag lyfter fram försiktighetsprincipen i propositionens sjunde paragraf. Det vore inte förenligt med försiktighetsprincipen att ens behovsprövat tillåta gruvdrift i naturskyddsområden. Det försätter myndigheterna under mycket hård press och undergräver möjligheterna att bevara naturvärdena i våra naturskyddsområden säger Sederholm.

Behandlingen av naturvårdslagen sammanfaller med revideringen av gruvlagen som likaså genomgår en utskottsbehandling i riksdagen.

Vår systerorganisation Finlands naturskyddsförbund har bland annat påtalat gruvbolagens begränsade ekonomiska ansvar för uppstädningen av nedlagda gruvor. Även de ekonomiska ersättningarna till markägare i samband med malmletning föreslås bli obetydligt låga.

Förslaget till ny gruvlag tryggar inte heller samernas rättigheter att påverka tillståndsprocesserna i det samiska hembygdsområdet, Sápmi.

- Det är viktigt att vi skapar starka juridiska styrmedel som stävjar den miljöpåverkan som en gruva alltid förorsakar. De ekonomiska ersättningarna ska vara rimliga med tanke på gruvbolagens prospektering och ersättningar för miljöskada, säger Sederholm.

Det upprörande skräckexemplet med Talvivaara talar för sig. Trots att gruvan har kontaminerat de lokala vattendragen har skadestånden bantats ned från flera miljoner till några hundratusentals euro.

- En gruva förstör alltid berggrunden permanent för all tid framöver, även om en nedlagd öppen gruva med tiden också kan förvandlas till nya landskap och biotoper. Det finns en gräns för hur många gruvor ett landskap tål, för att inte tala om riskerna med gruvdrift till havs i Östersjön, säger Sederholm.

Taggar

Du kanske också är intresserad av...