Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om ändring av lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik

Utlåtande , Publicerat:

Kvoterna för trålfisket ska bygga på forskarnas rekommendationer och får inte överskridas av politiska eller ekonomiska skäl.

Ärendenummer: VN/411/2022

Natur och Miljö tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Vi välkomnar ytterligare preciseringar av lagen för att säkerställa att fiskekvotssystemet fungerar optimalt.

  • Offentlighetsprincipen gällande fiskekvoter/ innehavare/ identifieringsbeteckning borde tillämpas för kommersiellt trålfiske.
  • Lagen bör också trygga möjligheten till småskaligt kustnära nätfiske för hushållsbehov.
  • Tillräckligt strikta försiktighetsprinciper måste införas för att undvika en situation där fiskekvoterna överskrids. Det maximala hållbara uttaget ska definieras av oberoende experter som inte har ekonomiska intressen inom fiskeindustrin.
  • Fiske med ryssja bör prioriteras framom trålfiske med tanke på de skador som trålningen orsakar för havets bottenfauna.
  • Om kvoten för fiske med ryssja inte uppfylls ska den tillåtas förfalla och inte tillföras till trålfisket. Detta är nödvändigt för att trygga fiskbeståndens återhämtning.
  • Kvoterna för trålfisket ska bygga på forskarnas rekommendationer och får inte överskridas av politiska eller ekonomiska skäl.
  • Tidsperspektivet tio kalenderår måste förkortas i en situation där fiskbestånden är allvarligt hotade. Denna möjlighet är viktig för att vi ska kunna bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden.
  • Om statsrådet går in för att öka fiskekvoten för att trygga försörjningsberedskapen ska en motsvarande minskning av kvoten göras därpå följande år för att säkerställa ett livskraftigt fiskbestånd.
  • Framtida fiskekvoter ska även ta i beaktande ett lägre uttag för att möjliggöra fiskbeståndens återhämtning från dagens låga och ohållbara nivåer.

Med vänlig hälsning,

Camilla Sederholm

Verksamhetsledare

Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...