Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om förslag till ändringar i naturvårdslagen

Utlåtande , Publicerat:

Till miljöministeriet
Hänvisning: YM8/500/2006

Natur och Miljö har bekantat sig med materialet och vill som sin åsikt framföra följande gällande paragraferna 15 och 22.

15 §

Natur och Miljö tycker det är viktigt att precisera punkt 2, som gäller borttagande av individer, som har negativ inverkan på områdets övriga naturvärden. Natur och Miljö stöder förslaget att precisera att det är frågan om främst främmande arter (på finska vierasperäisiä lajeja). Förbundet vill dock fästa uppmärksamhet vid att begreppet i praktiken inte är helt entydigt. En definition av begreppet borde därför ingå i motiveringarna som komplement till de exempelarter som nu nämns (sid 3).

Natur och Miljö motsätter sig förslaget till ny punkt 3, som skulle möjliggöra beviljande av tillstånd för jakt i nationalparker och naturparker. Även om Natur och Miljö inte motsätter sig jakt i sig, anser förbundet, att jakt kan ha så stor negativ inverkan på naturen, att den inte bör tillåtas på områden, som har inrättats i syfte att bevara naturen. Natur och Miljö håller med om att det kan finnas situationer, när det är motiverat att avliva så kallade problemindivider av exempelvis stora rovdjur, men att detta kan och bör ske utanför dessa områden.

Natur och Miljö anser, att malmletning inte skall tillåtas i nationalparker och naturparker (punkt 7) Malmbrytning kan inte bedrivas i utan att områdenas naturskyddsmässiga målsättningar äventyras, vilket medför att malmletning är onödigt. Däremot kan geologiska basundersökningar höra till verksamhet, som kan beviljas tillstånd.

Natur och Miljö motsätter sig förslaget, att tillåta älgdrev i nationalparker (förslag till nytt 2 mom). Orsaken är, att drevet kan ha en betydande negativ inverkan på djurlivet i nationalparker. Natur och Miljö anser även, att älgdrev har en betydande negativ inverkan på annat friluftsliv, som är ett centralt element i nationalparkernas nyttjande.

§ 22

Natur och Miljö stöder förslaget, som bland annat leder till en förenkling av proceduren för utvidgning av naturskyddsområden


Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...