Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om miljöministeriets förslag till komplettering av nätverket Natura 2000

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM6/500/2003

Natur och Miljö r.f. har bekantat sig med miljöministeriets förslag till komplettering av Finlands nätverk Natura 2000.

Europeiska kommissionen har krävt att de naturvetenskapliga uppgifterna för vissa områden som redan ingår i Finlands Natura 2000- förslag kontrolleras och att vissa kompletterande områden föreslås.

I ministeriets föreliggande förslag ingår kompletteringar av såväl SCI- områden enligt habitat-direktivet, som SPA- områden enligt fågeldirektivet. Ministeriet föreslår 44 nya SCI- områden, liksom 8 utvidgningar av områden som tidigare funnits med. I många fall är det fråga om att någon betydelsefull art förekommer på en relativt liten areal. Den sammanlagda arealen hos de föreslagna kompletteringarna är 2668 ha.
På basis av miljöministeriets utredningsarbete föreslås ytterligare att 14 områden som redan ingår i Natura 2000 som SCI- områden även skall anvisas som SPA- områden. Denna komplettering utvidgar nätverket med sammanlagt 12793 ha helt nya områden.

Natur och Miljö r.f. anser att miljöministeriets förslag till uppdateringar och kompletteringar är motiverade ur naturskyddssynpunkt. Förbundet ser kompletteringarna som ytterligare en etapp i arbetet för att uppnå gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper i enlighet med fågel- och habitatdirektiven.

Natur och Miljö konstaterar att kompletteringsförslagen innefattar bl.a. områden med flodpärlmussla, liksom stränder och bottenområden i Östersjön. Det är viktigt att förslaget ytterligare kompletteras gällande naturtypen 1650, smala vikar i boreal Östersjökust, då utredningar om dessa färdigställts. En ytterligare komplettering av naturtypsuppgifterna på befintliga områden vore önskvärt med tanke på att säkerställa gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper.

Högaktningsfullt
Carl-Sture Österman
t.f. verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...