hem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter4-12.jpg

Natursnurran

Här kan du uppleva stämningen i naturen under olika årstider. Obs! Du behöver en Flash Player för att kunna se och lyssna på natursnurran.

Finlands Natur

Finlands Naturs rimfrostgnistrande vinternummer har utkommit. Läs om hur modern teknik kan användas vid naturinventeringar, dokumentering av djurlivet, för skydd av grödor mot betande gäss och som hjälpmedel för att hyra och låna istället för att ständigt köpa nya prylar. Vi rör oss också i vintrig natur, allt från östra Nyland och södra Österbotten till de krympande isarna vid Antarktis.

En del av detta hittar du i Finlands Naturs webbarkiv, vill du läsa resten av den digra tidningen är det enklast att prenumerera - redan idag!

Kampanjen Solsvar

Är du nyfiken på hur du kan värma upp ditt hem, ditt vatten eller producera el med energi från förnybara källor? Upptäck Solsvar här

Lediga jobb

Läs mer om  lediga jobb hos oss.

Solsvar: Ny webbtjänst om miljövänliga energilösningar

På den nya webbtjänsten Solsvar hittar du material om miljövänliga lösningar för uppvärmning av hus och lokal elproduktion. Vi har samlat in material från exempelhus i olika delar av Svenskfinland. Här finns lösningar som passar både egnahemshus och fritidsbostäder. Du kan bekanta dig med bl.a. solvärme, värmepumpar, biobränslepannor och byggnadstekniska lösningar som minskar behovet av uppvärmning. Vi har också intervjuat många nöjda husägare som producerar el med hjälp av solpaneler. Du kan söka artiklar och videor enligt sökord.

Medborgarsadress för kallavverkningsfritt skogsbruk

Tycker du att man borde frångå kallavverkningar i skogsbruket på statens mark? Skriv under medborgarinitiativet!
17.05.2018 kl. 09:38

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

Natur och Miljö står inte bakom åtgärdsplanen för skarv i Österbottens kustområden som publicerades idag. I slutskedet av förhandlingarna krävde majoriteten att skarvstammen skall minskas till 25 procent av 2016 års nivå. Det här kunde inga naturorganisationer godkänna, vilket resulterade i avvikande åsikter.
02.10.2017 kl. 09:47

Grön Flagg-programmet

Från och med läsåret 2017–2018 sköts Grön Flagg av FEE Suomi.
23.08.2017 kl. 14:42

Andrea Weckman förbundsordförande

Andrea Weckman tar över ordförandeklubban i Natur och Miljö. Mandatperioden är tre år.
07.05.2017 kl. 18:01