Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om linkdirektivförslaget

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: Dnr YM1/44/2002

Natur och Miljö har tagit del av EU-kommissionens förslag (KOM(2003)403) till ändringar i direktivet om utsläppshandel och vill som sin åsikt framföra följande:

Mekanismen för EU:s utsläppshandel skapades för att på ett ekonomiskt effektivt sätt inom EU allokera investeringar för att minska utsläppen av drivhusgaser. Utsläppshandeln omfattar endast vissa industrisektorer. Kommissionens förslag till linkdirektiv hotar nu rasera de ursprungliga målsättningarna genom att på marknaden släppa in utsläppsrätter som förvärvats genom billigare investeringar utanför EU och genom projekt med betänkliga sociala och miljömässiga aspekter.

Potentiella negativa effekter av förslaget

De förslagna ändringarna i utsläpshandelsdirektivet skulle leda till att utsläppsrätter som färvärvats genom investeringar utanför EU skulle komma in på EU:s utsläppsmarknad. Möjligheten att med hjälp av nuvarande teknik åstadkomma förmånliga utsläppsminskningar utanför EU skulle resultera i kraftigt minskade incentiv att utveckla ny teknik, som kommer att behövas för att på sikt ersätta de fossila bränslena. Natur och Miljö vill även peka på den uppenbara risken med utebliven miljönytta på grund av utsläppsminskningsenheter som beviljats på lösa grunder.

Garantier att mekanismerna är supplementära

Kyotoprotokollet förutsätter att utsläppsminskningsåtgärder skall vara supplementära till nationella åtgärder. Mekanismerna får inte vara ett hinder för åtgärder att minska de egna utsläppen. Detta har såväl Finland som EU kraftigt betonat tidigare under Kyotoprocessen. Förslaget till linkdirektiv står i kontrast till den hittills förda klimatpolitiken. En grundläggande brist är avsaknaden av ett absolut tak för mängden utsläppsminskningsenheter som kan släppas in på utsläppsmarknaden. De föreslagna nivåerna (efter kommissionens granskning vid 6% kan rentav 8 % godkännas) ligger på en alltför hög nivå med beaktande av bl.a. utnyttjande av mekanismer utanför utsläppshandeln.

Kriterier för godtagbara projekt

Direktivförslaget beaktar inte i tillräcklig grad oklarheterna och problemen kring dokumentation och övervakning av JI- och CDM-projekt. Tidigare har EU förespråkat en s.k. positivlista över godkända projekttyper, men detta saknas i direktivförslaget. De nuvarande formuleringarna är otydliga bl.a. beträffande storskalig vattenkraft, kolsänkor, kärnkraft och förbättringar i kolkraftsteknik. Natur och Miljö förutsätter att dessa typer av projekt inte accepteras.


Sammanfattning

Natur och Miljö stöder varmt utvecklingen av mekanismer för att sprida miljöteknik till utvecklingsländer. Denna viktiga målsättning bör inte genomföras på ett sätt som leder till att billiga utsläppsrätter pumpas in på EU:s utsläppsmarknad.

Natur och Miljö anser, att Finland inte bör godkänna direktivförslaget i sin nuvarande form. Utan ovan beskrivna grundläggande förbättringar, bör Finland försöka förhindra att Kyotomekanismerna kopplas till EU:s utsläppshandel.


Högaktningsfullt,

Verksamhetsledare Bernt Nordman

Taggar

Du kanske också är intresserad av...