Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2014

Utlåtande , Publicerat:

Till jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: 1689/443/2013

Natur och Miljö vill uttrycka sin tacksamhet över möjligheten att kommentera kommissionens förslag och vill som sin åsikt framföra följande:

Kommissionens förslag följer huvudsakligen rekommendationerna och utlåtandena från ICES och STEFC, vilket Natur och Miljö noterar med stor tillfredsställelse.

Natur och Miljös målsättning är att de naturliga laxstammarna i Östersjön igen skall bli livskraftiga. Detta kräver såväl återställande av och restaurering av vandringsleder som kraftig reglering av fisketrycket på de naturliga stammarna. Natur och Miljö efterlyser en ambitiös åtgärdsplan för Östersjölaxen på EU-nivå samt en långsiktig nationell fiskepolitik som stöder dessa målsättningar.

För Finska vikens del föreslår kommissionen en fiskekvot (TAC) om 7256 laxar. Finlands andel skulle vara över 90 % av detta. Förslaget bygger på rekommendationerna från ICES och kan därför omfattas av Natur och Miljö. Natur och Miljö anser dock att man med nationella åtgärder borde göra mera för att förbättra naturlaxens bevarandestatus.

För Egentliga Östersjön och Bottniska viken föreslår kommissionen att TAC skulle vara 108 421 laxar. Av detta skulle Finlands andel vara en fjärdedel. ICES rekommendation är betydligt lägre, d.v.s. 78000 laxar i vilket man har beaktat det stora mörkertalet av icke-bokförd fångst. Natur och Miljö anser, att kommissionen inte på ett trovärdigt sätt har kunnat påvisa att bokföringen/ rapporteringen av fångster skulle ha förbättrats dramatiskt. Sålunda borde TAC vara på den nivå som ICES föreslår.

Högaktningsfullt,

Natur och Miljö rf.

Bernt Nordman,

verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...