vad_vi_gor/solsvar/utlottning
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg
                

Pris i utlottningen 

Vi lottade ut ett presentkort värt 150 euro från Areva Solar bland dem som postade sin egen solberättelse på Facebooksidan för Solsvar i juni, juli eller augusti 2017.

Areva Solar Ab är ett finländskt företag som säljer solpaneler och hela solelsystem som lämpar sig för egnahemshus och fritidshus. Areva Solar är en del av Solar Finland Ab. Solpanelerna tillverkas i Salo. Det finns återförsäljare runtom i landet.

Tag kontakt med Areva Solar om du vill veta hurudana solellösningar som passar just för dig.

www.facebook.com/arevasolar

http://www.arevasolar.fi

Presentkortet på 150 euro kan användas vi köp av soltekniska produkter från Areva Solar. Presentkortet är i kraft till den 31.12.2017.

 

Tidigare pris

Vi lottade ut en SolarMagic M40Wall luftsolvärmare bland dem som postade sin egen solberättelse på Facebooksidan för Solsvar i april eller maj 2017.

SolarMagic M40Wall är tänkt för väggmontering i t.ex. sommarstuga eller garage upp till ungefär 40 m2. 

Den håller byggnaden torr och luften frisk gratis under vår och höst helt utan el eftersom fläkten drivs av solpanelen. Luften i stugan byts ut en gång per timme när det är soligt och den gamla unkna och fuktiga luften ersätts med uppvärmd torr luft som cirkulerar effektivt i byggnaden och torkar upp den.

Den inkommande luften är ofta ca 10 grader varmare än ute i skuggan och värme-effekten är 300 - 400 Watt och luften i byggnaden byts ut flera gånger varje soliga dag även vid tunt molntäcke. Lätt att montera själv om man är lite händig. Läs mer på www.solarmagic.fi

 

Utlottningen Mitt eget Solsvar

Har du egna erfarenheter av miljövänliga energilösningar för hem eller stuga? Värmer du huset eller producerar du själv el med energi från förnybara källor? Är du nöjd med din värmepump? Hur funkar solpanelerna mulna dagar? Ger vindkraftverket el till paddan? Ger pellets bekväm värme? Har du byggt ett lågenergihus?

Bland dem som delade med sig av sina erfarenheter våren och sommaren 2017 lottade vi ut nyttiga priser.

Roland Snickars vann andra omgången av Mitt Eget Solsvar

Roland Snickars har installerat en solfångare som ger värme till huset i Solf. Natur och Miljös vice ordförande Birthe Weijola överräckte ett presentkort från Areva Solar till Snickars den 11.10.2017.

Nina Öst vann utlottningen i första omgången av Mitt Eget Solsvar

Nina Östs sommarstuga är inte kopplad till elnätet. Den el hon behöver för belysning producerar hon själv med en solpanel.

Ninas bidrag vann utlottningen i den första omgången av Mitt Eget Solsvar. Den 22 juni fick hon motta priset, en luftsolvärmeapparat av märket SolarMagic M40 Wall, av Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman och Stefan Henkola från företaget Playgreen som säljer bland annat SolarMagic produkter.

Utlottningens regler

1. Utlottningen arrangeras av

Natur och Miljö rf, Annegatan 26, 00100 Helsingfors.

2. Vem kan delta och hur?

Utlottningen gick av stapeln på Facebok-sidan för kampanjen Solsvar mellan 4.4–31.8.2017, ett pris lottades ut mellan dels dem som deltog i april-maj, dels dem som deltog i juni, juli och augusti. I utlottningen deltog alla finländska naturliga personer som postat sin Solsvar-berättelse på Facebook-sidan. Solberättelserna är små berättelser i text och/eller bild om de miljövänliga energilösningar man gjort eller planerar göra i sitt egnahemshus eller på stugan. Natur och Miljös personal kan inte delta i utlottningen.

3. Utlottningstiden och vinstutdelningen/publicitet

De som postat sin berättelse i april eller maj deltog i utlottningen av ett pris den 5 juni 2017 och de som postat sin berättelse i juni, juli eller augusti deltog i utlottningen av ett pris 5 september 2017. Första gången ett pris utlottades var den 5 juni 2017. Vinnarna informerdeas personligen med ett Facebook-meddelande. Dessutom har Natur och Miljö rätt att publicera vinnarens namn på Natur och Miljös Facebook-sida och på webbplatsen www.naturochmiljo.fi/solsvar. Om Natur och Miljö inte når vinnaren inom 14 vardagar från utlottningen, lottar man ut en ny vinnare. Natur och Miljö kan använda deltagarnas berättelser i sin kommunikation, dela vidare dem på Facebook och på sin webbplats.

4. Vinster och villkor

Information om priset publiceras på Facebook-sidan för kampanjen Solsvar. Priset kan inte lösas ut som pengar. Mottagaren måste vara myndig och priset kan inte överlåtas till annan person.

5. Arrangörens ansvar

Facebook ansvarar inte för utlottningen eller arrangemangen av den. Arrangören Natur och Miljö rf ansvarar inte för datatekniska orsaker eller bristande, osakliga eller oläsbara svar, som förhindrar deltagande i utlottningen. Arrangören ansvarar inte för möjliga problem gällande dataförbindelser i samband med deltagande i utlottningen. Arrangören ha rätt att bortta sådana deltagare från utlottningen som strävar att missbruka utlottningen i avsikt att ändra resultaten eller sannolikheten för att vinna.

6. Lotteriskatt

Ifall prisets värde överstiger gränsen för lotteriskatt, ansvarar arrangören för den lagenliga skatten för vinster som dessa utlottningsregler gäller.