Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Det finns alternativ till kalavverkning också inom ekonomiskogsbruket

Nyhet , Publicerat:

Medborgarinitiativet Adjö till kalavverkningar är åter aktuellt och ska nu behandlas i riksdagen. Initiativet om att stoppa kalavverkningarna i statsägda skogar samlade över 60 000 namn och lämnades in till riksdagen i oktober 2019.

Bakgrunden till initiativet Adjö till kalavverkningar var att nuvarande hantering av ekonomiskogar med periodvisa kalavverkningar är den största källan till nedgången i biologisk mångfald i vårt land. Detta trots att Finland förbundit sig till flera internationella avtal för att stoppa nedgången.

Finland har förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2020 i enlighet med FN:s konvention om biologisk mångfald (SopS 78/1994), EU:s strategi för biologisk mångfald 2020 (KOM(2011) 244) samt regeringens resolution om en strategi för bevarande och hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden i Finland för 2012–2020. Situationen idag är den att man inte närmat sig detta mål utan nedgången i den biologiska mångfalden bara fortsätter. Medborgarinitiativet Adjö till kalavverkningar är mera aktuellt än någonsin.

Ansvaret för naturen och dess mångfald, miljö och kulturarv ligger hos alla. Offentliga myndigheter måste sträva efter att skydda allas rätt till en hälsosam miljö. Medborgarinitiativet presenterar ett lagförslag som reglerar hur avverkningen i statsägda områden borde ske för att bidra till att uppnå målet om biologisk mångfald. Det finns alternativ till kalavverkningar också inom ekonomiskogsbruket!

Medborgarinitiativet är på agendan till behandling i riksdagens jord- och skogsbruksutskott fredagen den 8.10. Natur och Miljö påminner om att kalavverkning är skadligt för skogens mångfald, klimat, vattenhushållningen och rekreationsanvändningen av skogar, men att alternativ finns. Kontinuitetsskogsbruk är ofta mer ekonomiskt försvarbart än kalavverkning, och det orsakar också mindre skada. Det visar en färsk studie från Jyväskylä universitet.

Därtill behöver staten också skydda mera skog än hittills för att uppnå målsättningar om biologisk mångfald.

”De statliga skogar som förvaltas av Forststyrelsen är skogar som hanternas med skattemedel och är medborgarnas gemensamma, och bör därför skötas med särskild omsorg om helheten och baserat på ny forskning”, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Camilla Sederholm.

Medborgarinitiativet Adjö till kalavverkningar, som startades 2018, undertecknades av över 60 000 finländare. I initiativet föreslås en lagändring med vilken kalavverkningar i statsägda skogar skulle ändra till kontinuitetsskogsbruk med vissa möjligheter till undantag. Initiativet kan läsas här. I medborgarinitiativet ingår Finlands Naturskyddsförbund SLL, Greenpeace Finland, Birdlife och Natur och Miljö.

För mera information:

Camilla Sederholm
verksamhetsledare vid Natur och Miljö
tel: 045 2700313

Taggar

Du kanske också är intresserad av...